op te zetten. Veel mensen uit de Utrechtse regio konden zich toen verzekeren. Deze verzekering heeft bestaan tot 1994 en toen zijn alle verzekerden overgenomen door een andere verzekeraar en er kwam geld beschikbaar om het fonds Stichting Voorzorg Utrecht op te richten.

25 jaar
lang al heeft dit fonds geld beschikbaar voor subsidies voor innovaties in de zorg! Stichting Voorzorg Utrecht wil met haar subsidiebeleid financiële ondersteuning bieden aan innovatieve projecten in de gezondheidszorg in de regio Utrecht, waaraan maatschappelijk gezien behoefte is en die op termijn uitzicht hebben op continuïteit en financiering.

Van de binnengekomen subsidie-aanvragen valt op, dat een aanzienlijk deel betrekking heeft op de kinder- en jeugdzorg. Tegelijkertijd zijn er regelmatig alarmerende berichten over tekorten in de kinder- en jeugdzorg en problemen die ontstaan zijn door de decentralisatie van de financiering. De krantenkoppen en persberichten vertolken de noodkreten over de gevolgen van de decentralisatie:

“Kinder- en jeugdzorg met het waswater weggespoeld”
“Gemeenten in de knel door tekorten jeugdzorg”
“Behoefte aan jeugdzorg voor 750.000 kinderen”
“IGJ ziet instellingen aanrommelen met e-health”
“Minder waardering voor jeugdhulp na decentralisatie”

H
et jubileum zal worden gevierd met de uitreiking van de 5-jaarlijkse innovatieprijs en daarnaast heeft het bestuur -gezien de problematiek in de jeugdzorg- besloten om een extra prijs: de STIMULANSPRIJS uit te reiken aan een projectidee voor een groep die nu TUSSEN WAL EN SCHIP VALT: JEUGDZORG.
De STIMULANSPRIJS bedraagt € 15.000,00 en is bedoeld om je project te starten.

 
toegekende subsidies voorjaar 2018 :

 • Stichting Wesp: Gastgezin gezocht in de regio Utrecht
 • Stichting Woongroep Amervoorde: inrichting
 • Stichting Gilat: Theatervoorstellingen in het Prinses Maximacentrum
 • Vereniging BOSK: Familiedag 2018
 • Vivium De Antonius Hof: snoezelruimte
 • Stichting Muziekids: Armin van Buuren Muziekids Studio in het Prinses Maximacentrum
 • VOKK: prentenboekje immunotherapie
 • Stichting Nederland Cares: kalenderactiviteiten UtrechtCares
 • Zorg- en Wooncentrum De Haven: beleeftuin
 • Abrona: Beter Slapen bij Abrona
 • Meander: Activiteitenmonitors
 • Hospice Utrecht: herinrichting
 • Nationaal Ouderenfonds: Onzichtbare Ouderen
 • Stichting Droomdag: Droomdagen gezinnen regio Utrecht
 • Angst- Dwang en Fobiestichting: jubileumcongres 22 september 2018
 • Woongroep 's Heeren Loo, locatie De Meern: weekendjeweg vg bewoners
 De doelstelling van de SVU is:
 • het bevorderen van de gezondheidszorg door het verlenen van subsidies aan (innovatieve) projecten.

Onze missie is:

 • een bijdrage leveren aan de zorg voor en om mensen, voor zover die zorg valt buiten de reguliere financiering en ten goede kan komen aan een breed patiëntenbestand.

            FIN logo
De Stichting Voorzorg Utrecht is lid van de Vereniging Fondsen in Nederland (FIN).