oekt u subsidie voor een project in de gezondheidszorg dat het patiëntenbelang dient? Wij zoeken innovatieve zorgideeën!  
Onze focus ligt op projecten uit de regio Utrecht en het Gooi. 
de eerstvolgende sluitingstermijn is
1 april 2019
  
Het grote aantal ontvangen aanvragen enerzijds en het beperkter beschikbare budget anderzijds brengen met zich mee dat het grootste deel van de giften bescheiden van omvang is en alleen aanvullend van karakter kan zijn. De SVU treedt bij bedragen hoger dan € 2.500,00 niet als enige subsidieverstrekker op. Aanvragen voor projecten die reeds zijn gestart worden niet gehonoreerd alsmede aanvragen die worden gedaan door commerciele partijen.


1 NOVEMBER 2018 : NACHT VAN DE VRIJWILLIGER

Tijdens de Nacht van de Vrijwilliger organiseert NederlandCares in Utrecht 6 activiteiten, die eindigen met een vrijwilligersborrel in de binnenstad. Zij willen op die avond 100 Utrechters activeren om vrijwilligerswerk te doen. Interesse? Schrijf u dan in bij NederlandCares voor (een van) de volgende activiteiten:

Arabisch Storytelling & Taalcafé in de Voorkamer 
Muzikale Bingo in Rosendael 
Kookworkshop bij het Leger des Heils - inschrijving opent binnenkort
Oud-Hollandse spelletjes bij het Voorveldse Hof 
Herfstwandeling met het Huis aan de Vecht 

Bingo en advocaatjes in Bijnkershoek

 
 
 
Jubileum in 2019: twee prijzen van elk 15.000 euro
Eind 2019 vieren we ons 25-jarig jubileum. Een mijlpaal in ons bestaan die we niet zomaar voorbij laten gaan! Om dat te vieren stelt ons fonds twee prijzen beschikbaar: de innovatieprijs voor een reeds gestart en door ons fonds gesubsidieerd project en de stimulansprijs voor een idee op het gebied van de jeugdzorg. Mensen die zich inzetten voor zorg en welzijn, komen in de praktijk vaak op goede ideeën voor verbeteringen. Juist omdat zij zo nauw betrokken zijn bij de mensen om wie het uiteindelijk gaat, signaleren zij waar en hóe het beter kan. Toch komen veel van die ideeën niet aan het licht vanwege gebrek aan tijd, geld of deskundigheid. Met de Stimulansprijs 2019 geven we aandacht aan het beste idee voor verbetering in de jeugdzorg. 
Kijk voor info onder de buttons innovatieprijs en stimulansprijs

 

toegekende subsidies voorjaar 2018 :

 • Stichting Wesp: Gastgezin gezocht in de regio Utrecht
 • Stichting Woongroep Amervoorde: inrichting
 • Stichting Gilat: Theatervoorstellingen in het Prinses Maximacentrum
 • Vereniging BOSK: Familiedag 2018
 • Vivium De Antonius Hof: snoezelruimte
 • Stichting Muziekids: Armin van Buuren Muziekids Studio in het Prinses Maximacentrum
 • VOKK: prentenboekje immunotherapie
 • Stichting Nederland Cares: kalenderactiviteiten UtrechtCares
 • Zorg- en Wooncentrum De Haven: beleeftuin
 • Abrona: Beter Slapen bij Abrona
 • Meander: Activiteitenmonitors
 • Hospice Utrecht: herinrichting
 • Nationaal Ouderenfonds: Onzichtbare Ouderen
 • Stichting Droomdag: Droomdagen gezinnen regio Utrecht
 • Angst- Dwang en Fobiestichting: jubileumcongres 22 september 2018
 • Woongroep 's Heeren Loo, locatie De Meern: weekendjeweg vg bewoners
 De doelstelling van de SVU is:
 • het bevorderen van de gezondheidszorg door het verlenen van subsidies aan (innovatieve) projecten.

Onze missie is:

 • een bijdrage leveren aan de zorg voor en om mensen, voor zover die zorg valt buiten de reguliere financiering en ten goede kan komen aan een breed patiëntenbestand.

            FIN logo
De Stichting Voorzorg Utrecht is lid van de Vereniging Fondsen in Nederland (FIN).

 

Copyright ©2014. Alle rechten voorbehouden.