Zoekt u subsidie voor een project in de gezondheidszorg dat het patiëntenbelang dient? Wij zoeken innovatieve zorgideeën!  
Onze focus ligt op projecten uit de regio Utrecht en het Gooi. 
De eerstvolgende sluitingstermijn is
1 april 2019
  
Het grote aantal ontvangen aanvragen enerzijds en het beperkter beschikbare budget anderzijds brengen met zich mee dat het grootste deel van de giften bescheiden van omvang is en alleen aanvullend van karakter kan zijn. De SVU treedt bij bedragen hoger dan € 2.500,00 niet als enige subsidieverstrekker op. Aanvragen voor projecten die reeds zijn gestart worden niet gehonoreerd alsmede aanvragen die worden gedaan door commerciele partijen.
 
Jubileum in 2019: twee prijzen van elk 15.000 euro
Op 26 september 2019 vieren we ons 25-jarig jubileum. Een mijlpaal in ons bestaan die we niet zomaar voorbij laten gaan! Om dat te vieren stelt ons fonds twee prijzen beschikbaar: de innovatieprijs voor een reeds gestart en door ons fonds gesubsidieerd project en de stimulansprijs voor een idee op het gebied van de jeugdzorg. Mensen die zich inzetten voor zorg en welzijn, komen in de praktijk vaak op goede ideeën voor verbeteringen. Juist omdat zij zo nauw betrokken zijn bij de mensen om wie het uiteindelijk gaat, signaleren zij waar en hóe het beter kan. Toch komen veel van die ideeën niet aan het licht vanwege gebrek aan tijd, geld of deskundigheid. Met de Stimulansprijs 2019 geven we aandacht aan het beste idee voor verbetering in de jeugdzorg. 

Kijkje in de keuken van de jury?
Klik op: kijkje in de keuken-pitchdata 6 en 13 juni 2019

Kijk voor info onder de buttons innovatieprijs en stimulansprijs
 

SUBSIDIETOEKENNINGEN

toegekende subsidies najaar 2018:
(de toekenningen voorjaar 2019 komen half mei op de site)

 • Stichting Meerklankvrienden: inrichting nieuwe locatie Meerklank
 • Stichting Behandeling Selectief Mutisme: vernieuwing website 'Spreekt voor zich"
 • Stichting Taal Doet Meer: Gezonde Taal in de Praktijk
 • Stichting Wielewaal: Kinderthemaweken Utrecht 2018
 • Vivium Naarderheem: project "Keep the Heartbeat going"
 • Stichting Vrienden van Tergooi: huiskamer afdeling longziekten
 • Vrienden van de bewoners Vredestein: 4-persoonsfiets
 • Stichting ArtOloco: theatervoorstellingen Hangplek voor Ouderen in Zeist
 • Stichting Seguro: project 'Kind in Beeld'
 • Stichting MeeLeefGezin: project 'investeren in onze toekomst'
 • Stichting Vrienden van Klein Agteveld: project 'Op weg naar zelfstandigheid'
 • Stichting De Bagagedrager: project 'Een Steekje Los? Junior!'
 • Zorgbelang Inclusief!: project 'Troost Proost!'
 • Helen Dowling Instituut: wachtlijstmodule

 

 •  De doelstelling van de SVU is:
 • het bevorderen van de gezondheidszorg door het verlenen van subsidies aan (innovatieve) projecten.

Onze missie is:

 • een bijdrage leveren aan de zorg voor en om mensen, voor zover die zorg valt buiten de reguliere financiering en ten goede kan komen aan een breed patiëntenbestand.

            FIN logo
De Stichting Voorzorg Utrecht is lid van de Vereniging Fondsen in Nederland (FIN).

 

Copyright ©2014. Alle rechten voorbehouden.