Alles over het indienen van een aanvraag

Welke documenten moet ik meesturen?

U wilt een aanvraag indienen? Hieronder leest u aan welke eisen deze moet voldoen. Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Neem dan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met ons op.

Welke aanvragen worden in behandeling genomen?

De Stichting Voorzorg Utrecht neemt uitsluitend de volgende subsidieaanvragen in behandeling:   

wanneer de aanvraag past binnen de doelstelling van de stichting, zie hiervoor het reglement;

volledig ingevulde en voor de sluitingsdatum ingeleverde aanvraagformulieren, mede-ondertekend door een rechtsgeldige vertegenwoordiger van uw organisatie (bijvoorbeeld de directie of lid van de Raad van Bestuur) en voorzien van een kopie van alle vereiste stukken (o.a. aangegeven op het aanvraagformulier).

Wanneer moet de aanvraag uiterlijk binnen zijn?

De sluitingsdata zijn onherroepelijk 1 april en 1 oktober. Het wordt zeer op prijs gesteld dat u uw aanvraag tijdig, dat wil zeggen ruim voor de sluitingsdata, instuurt.

Kan ik een vooraanvraag indienen?

De Stichting Voorzorg Utrecht neemt geen vooraanvragen in behandeling.

Hoe moet de aanvraag eruit zien?

Het aanvraagformulier met bijlagen dient schriftelijk bij de SVU te worden ingediend. Tevens dient het aanvraagformulier met de bijlagen te worden gemaild naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Doel en aard van het project moeten voldoende gedetailleerd worden omschreven.
Een gespecificeerde begroting van de aan het project verbonden kosten dient te worden bijgevoegd.
Gemotiveerd moet worden waarom subsidie aan de SVU wordt gevraagd en of reeds elders subsidie voor het betreffende project werd verkregen of aangevraagd. En zo ja, hoeveel.
Er dienen tenminste twee ondersteunende referenties te worden meegezonden.

Hoe moet ik mijn aanvraag indienen?

Waar kan ik een aanvraagformulier downloaden?

Het aanvraagformulier (wordbestand) kan worden gedownload door op onderstaande link te klikken:

Aanvraagformulier

Belangrijk:

 • Vul het aanvraagformulier volledig in;
 • Onderteken het aanvraagformulier;
 • Laat het aanvraagformulier medeondertekenen door de directie of Raad van Bestuur van de instelling.


Bescheiden
Stuur met uw aanvraagformulier kopieën mee van:

 • het projectplan;
 • het financieel jaarverslag;
 • de begroting van uw organisatie van het lopende jaar en zo mogelijk de begroting van het volgende jaar;
 • statuten;
 • een gespecificeerde begroting van het project waarvoor u subsidie aanvraagt, zo mogelijk aangevuld met offertes;
 • een financierings-/dekkingsplan van het project waarvoor u subsidie aanvraagt;
 • relevante documentatie over uw organisatie/activiteiten;
 • een overzicht van de instellingen waar eveneens een aanvraag voor subsidie voor het project is ingediend;
 • twee ondertekende referentiebrieven.

 

Welke documenten moet ik meesturen?

Stuur met uw aanvraagformulier kopieën mee van:

 • het projectplan;   
 • het financieel jaarverslag;   
 • de begroting van uw organisatie van het lopende jaar en zo mogelijk de begroting van het volgende jaar;   
 • statuten;   
 • een gespecificeerde begroting van het project waarvoor u subsidie aanvraagt, zo mogelijk aangevuld met offertes;   
 • een financierings-/dekkingsplan van het project waarvoor u subsidie aanvraagt;   
 • relevante documentatie over uw organisatie/activiteiten;   
 • een overzicht van de instellingen waar eveneens een aanvraag voor subsidie voor het project is ingediend;   
 • twee ondertekende referentiebrieven.

Wat zijn de eisen aan een referentiebrief?

Een referentiebrief is een brief van iemand die niet verbonden is aan het betreffende project, die verwoordt waarom naar zijn/haar mening het belangrijk is dat het project van de grond komt.

Ik heb nog vragen, waar kan ik terecht?


Copyright ©2014. Alle rechten voorbehouden.