Aanvraagformulier 2018
 1. Vul dit formulier svp volledig in.

  Inschrijving sluit 1 oktober 2019


 2. 1. Datum van de aanvraag (dd/mm/jjjj)(*)
  Wat is de datum van inzending?
 3. 2. Projecttitel:(*)
  Wat is de projecttitel?
 4. Algemene gegevens
 5. Naam(*)
  Naam projectverantwoordelijke instelling is niet juist ingevoerd.
 6. Adres(*)
  Adres projectverantwoordelijke instelling is niet juist ingevoerd.
 7. Postcode(*)
  Ongeldige invoer
 8. Plaats(*)
  De plaats van de instelling is niet correct ingegeven.
 9. Telefoonnummer(*)
  Ongeldige invoer
 10. 3. Projectverantwoordelijke bij instelling
 11. Naam contactpersoon instelling(*)
  Ongeldige invoer
 12. Aanspreekvorm(*)
  Ongeldige invoer
 13. E-mailadres contactpersoon(*)
  Het e-mailadres is niet correct ingevoerd
 14. Website instelling
 15. Rechtsvorm(*)
  Wat is de rechtsvorm van uw organisatie? (BV, stichting, vereniging etc.)
 16. Statutaire zetel(*)
  Waar is uw organisatie statutair gevestigd?
 17. Wanneer is uw organisatie opgericht? (dd/mm/jjjj)(*)
  Wat is de oprichtingsdatum van uw organisatie?
 18. Wanneer zijn de statuten voor het laatst gewijzigd? (dd/mm/jjjj)(*)
  Wanneer zijn de statuten voor het laatst gewijzigd?
 19. KVK nummer(*)
  Wat is het KvK-nummer van uw organisatie?
 20. Naam bank(*)
  Wat is de naam van de bank?
 21. IBAN-nummer(*)
  Wat is het Iban-nummer van de bank?
 22. ANBI(*)

  Ongeldige invoer
 23. 4) Projectcoördinator
 24. Naam(*)
  Naam projectcoördinator is niet juist ingevoerd.
 25. Functie(*)
  Adres projectcoördinator is niet juist ingevoerd.
 26. Telefoonnummer(*)
  Het telefoonnummer is niet (goed) ingevuld.
 27. E-mail(*)
  E-mailadres is niet correct ingevoerd
 28. 5 Samenwerkingsverband met:
 29. Naam
  Naam partner is niet juist ingevoerd.
 30. Adres
  Adres partner is niet juist ingevoerd.
 31. Postcode
  Ongeldige invoer
 32. Plaats
  De plaats van de instelling is niet correct ingegeven.
 33. 6. Startdatum uitvoering (indien bekend, dd/mm/jjjj)
 34. 7. Geplande duur van het project(*)
  Wat is de verwachte duur van het project?
 35. 8. Doelgroep + aantal(*)
  Wat is de doelgroep?
 36. 9. Aantal meewerkende vrijwilligers(*)
  Hoeveel vrijwilligers werken mee aan het project?
 37. 10. Aantal betrokkken betaalde krachten(*)
  Wat is het aantal betrokken betaalde vakkrachten?
 1. Doelstelling en Motivering
 2. 11. Doelstelling van het project(*)
  Vul svp de doelstelling in.
 3. 12 Probleemstelling en motivatie(*)
  De probleemstelling is niet ingevuld.
 4. 13. Verwachte resultaten(*)
  Beschrijf svp de verwachte resultaten en toepassingsmogelijkheden.
 5. 14. Projectbeschrijving, opzet, etc.(*)
  Beschrijf svp de verwachte resultaten en toepassingsmogelijkheden.
 1. Kostenbegroting
 2. 15. Personeelskosten (totaal)(*)
  Geef svp de personeelskosten in.
 3. 16. Materiële kosten (totaal)(*)
  Geef svp de materiële kosten in.
 4. 17. Overige kosten (totaal)(*)
  Geef svp de overige kosten in.
 5. 18. Totale kosten (incl. BTW)(*)
  Geef svp de totale kosten in.
 6. Verdeling van financiële bijdragen.
 7. 19. Eigen bijdrage (stuur specificatie via mail/wetransfer)(*)
  Eigen bijdrage is niet ingevuld.
 8. 20. Bijdragen door derden(*)
  Bijdragen door derden is niet ingevuld.
 9. 21. Gevraagde subsidie bij SVU(*)
  Gevraagde subsidie elders is niet ingevuld.
 10. 22. Bij welke fondsen/organisaties heeft u een aanvraag ingediend en hoeveel is toegekend?(*)
  Bij welke fondsen/organisaties heeft u een aanvraag ingediend en hoeveel is toegekend?
 11. 23. Maakt u gebruik van een externe fondswerver?

  Ongeldige invoer
 12. 24. Zo ja: naam fondswerver
  Ongeldige invoer
 13. Bedrag en percentage fondsenwerver
  Ongeldige invoer
 14. E-mailadres fondsenwerver
  Het e-mailadres is niet correct ingevoerd
 15. Opmerkingen mbt fondsenwerver
 16. Begeleiding
 17. 25. Leden van de begeleidingscommissie/projectgroep (Naam en telefoonnummer invullen svp)(*)
  Vul svp de namen en telefoonnummers van de leden van de begeleidingscommissie in (of 'nvt')
 1. Referenties
 2. 26. Van twee personen dienen de ondersteunende en door de referenten ondertekende referentiebrieven via Wetransfer.com aan [email protected] gestuurd worden. Toelichting: wij nemen bij het in behandeling nemen van de aanvraag zelf geen contact op met referenten; schriftelijke referenties zijn gewenst; bij niet meesturen van referenties kan ons bestuur besluiten deze alsnog later op te vragen.
 3. Naam referent 1
  Naam partner is niet juist ingevoerd.
 4. Naam referent 2
  Naam partner is niet juist ingevoerd.
 5. Overig
 6. 27. Hoe vindt de PR rondom het project plaats?(*)
  Svp pr-activiteiten beschrijven...
 7. 28. Hoe werd u op de Stichting Voorzorg Utrecht geattendeerd?  Ongeldige invoer
 8. 29. Ontving u eerder subsidie van SVU?
  Ongeldige invoer
 9. 30. Wilt u maximaal 3x per jaar onze nieuwsbrief ontvangen?


  Ongeldige invoer
 10. 30. Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen (max. 3 p.j.) vul dan svp het gewenste e-mailadres in.
  Vul svp een correct e-mailadres in.
 11. Heeft u opmerkingen of vragen? Plaats deze dan hier:
  Ongeldige invoer
 12. Wanneer u alle benodigde gegevens ingevuld heeft, kunt u op de knop 'Verstuur' drukken. U dient nog een formulier te retourneren met uw handtekening er op. Instructie hierover vindt u in het menu 'Aanvraag', het formulier zelf vindt u in het rechtermenu ('Aanvraagformulier') Als het versturen niet lukt omdat vereiste velden (*) niet ingevuld zijn, wordt er onder het veld een tekst in rood aangegeven.
 13. Verstuur
 14. Ik stuur de volgende documenten via wetransfer.com naar [email protected](*)
  Geef svp aan welke documenten u via Wetransfer gaat sturen.

Copyright ©2014. Alle rechten voorbehouden.