Bestuur & Organisatie

Door wie wordt de SVU vertegenwoordigd?

  • mevrouw drs. G.M. Siegerink, voorzitter
  • de heer Ir V.F.J. Baalman, secretaris
  • de heer J.D. de Klein, penningmeester
  • de heer dr. J.D. Banga       
  • de heer drs. B. Osseman       
  • de heer drs. IJ. Stoutenbeek
  • de heer drs. G.J. van der Vlist
  • mevrouw A.M. (Ria) Lubbers-Buitenhuis, bestuurssecretariaat 

Algemene gegevens:

 Adres  Graanhoeve 9, 3992 NH HOUTEN
 RSIN  8052.68.959 
 KvK  41179041 / SBI-code 94993
 ANBI  1-1-2008 

anbi logo

Jaarverslag
Hieronder kunt u onze jaarverslagen downloaden:

Beleid
Klik hier voor de beleidsnotitie van de SVU.

Klachtenregeling
Klik hier voor onze klachtenregeling. Deze regeling is door het bestuur van de Stichting Voorzorg Utrecht in zijn vergadering van 2 mei 2015 vastgesteld.
Deze klachtenregeling strekt zich niet uit tot de inhoudelijke beslissing met betrekking tot de toe- of afwijzing van een aanvraag.

Copyright ©2014. Alle rechten voorbehouden.