Aan wie geeft SVU subsidie?

De SVU verleent subsidies voor (innoverende) projecten, die instellingen of natuurlijke personen ten behoeve van de gezondheidszorg opzetten.

Ten behoeve van zogenaamde steun- of vriendenstichtingen zelf worden geen subsidies verleend.

Ook individuele steun wordt niet verleend.

Copyright ©2014. Alle rechten voorbehouden.