Innovatieprijs 2009: Stichting Ambulance Wens

Op 24 september 2009 is in Slot Zeist de innovatieprijs, bestaande uit een geldprijs van € 25.000,00 en een bronzen beeld, uitgereikt. De innovatieprijs is een initiatief van de Stichting Voorzorg Utrecht ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan. Tijdens een zeer feestelijke bijeenkomst waarbij 100 genodigden aanwezig waren, zijn de zes genomineerde projecten door de voorzitter van de jury, prof. dr. A.J.P. Schrijvers, in het zonnetje gezet.

De jury heeft tot winnaar uitgeroepen Stichting Ambulance Wens te Rhoon voor het project Laatste Wensen
       
ambulance SAW

In het juryrapport kunt u lezen hoe de jury tot haar oordeel is gekomen. Foto's van de uitreiking zijn te vinden in het foto-album. De voorzitter van de jury, prof. dr. A.J.P. Schrijvers, meldde namens zijn medejuryleden G.M. Siegerink, J. de Klein en Y. Stoutenbeek dat in totaal 52 projecten zijn aangemeld. Daarvan zijn uiteindelijk 26 projecten beoordeeld door de jury. Zes projecten werden genomineerd in juni 2009.

Het juryoordeel
Van elk genomineerd project vindt u hierachter een korte beschrijving en het oordeel van de jury.

“Zorg en Diversiteit”, ingediend door Arkin
Samen met Marokko-Media is een website ontwikkeld die als doel heeft de informele en formele zorg beter te laten aansluiten op de zorgbehoefte van Marokkaans Nederlandse jongeren vanaf 20 jaar.

De jury heeft waardering voor de opzet van dit project en spreekt de wens uit dat er voldoende financiële middelen kunnen worden gevonden om het project te starten.

“Die Ken Ik”, ingediend door de Landelijke Federatie Belangenverenigingen Onderling Sterk
“Die Ken Ik” is een cursus voor mensen met een verstandelijke beperking die in een woonwijk wonen en zo leren om contacten aan te gaan in de wijk en anderen durven vragen om iets voor hen te betekenen. De cursus wordt verzorgd door twee trainers waarvan één zelf een verstandelijke beperking heeft.

De cursus Die ken ik is een heel succesvolle pilot die enige tijd geleden is ontwikkeld en getest. Inmiddels is het project Ken je die nog? hieruit voortgekomen. De jury vindt dit een uniek initiatief omdat de cursus bestemd is voor mensen met een verstandelijke beperking, en gegeven wordt door twee trainers, waarvan er één zelf een verstandelijke beperking heeft. Dit maakt het voor de cursisten heel vertrouwd en veilig, waardoor men veel gemakkelijker vragen stelt en veel meer uit de cursus oppikt.

"Pallieterburght”, ingediend door Stichting Pallieter
Kinderhospice Pallieterburght biedt een breed zorgaanbod (van respijtzorg tot palliatieve zorg) aan ernstig zieke kinderen, dit in combinatie met de bereidheid van diverse zorgorganisaties om gezamenlijk, ieder vanuit hun eigen discipline, met Pallieterburght samen te werken.
De jury is erg onder de indruk van het feit dat men in staat is gebleken ketenzorg te ontwikkelen van specialistisch ziekenhuis naar de thuissituatie. Er is een omgeving gecreëerd die zo kindvriendelijk is dat kinderen het als een thuisomgeving ervaren. Daarnaast is er respijtzorg, er is een mogelijkheid voor kinderen om te logeren zodat de overige gezinsleden een adempauze krijgen. De effiencywinst zal waarschijnlijk tot een kostenbesparing leiden.

"G- en LG-hockey”, ingediend door Sportvereniging Kampong Hockey
Sportvereniging Kampong heeft binnen de gewone sportclub de hockeyfaciliteiten uitgebreid voor autistische kinderen en kinderen met een psychiatrische stoornis binnen een al functionerend team voor kinderen met een verstandelijke beperking. Daarnaast is LG-hockey gecreëerd voor kinderen met een verstandelijke en motorische beperking.
De jury is erg enthousiast over de integratie van G- en LG hockey in de bestaande hockeyclub. Het project is opgezet vanuit de generalistische kant, de kwaliteitsborging is erg professioneel, er is binnen de club veel ambitie om G- en LG hockey te verspreiden onder andere clubs. Opvallend is de nevenwerking dat de kinderen, maar ook hun ouders, uit hun sociaal isolement komen.

“Ik heb dat”, ingediend door Stichting Erfo-Centrum
Speciaal voor kinderen van ongeveer 8 tot 12 jaar met een erfelijke en/of aangeboren afwijking is de website www.ikhebdat.nl ontwikkeld met informatie over hun aandoening, zodat zij en hun broertjes/zusjes op hun eigen niveau informatie daarover kunnen lezen.
De jury vond dit een erg leuk project omdat het op een andere manier dan de geëigende wegen kinderen in hun eigen setting bereikt. Het is gerealiseerd buiten patiëntenverenigingen om, de borging is erg goed geregeld. Sterk is dat medici en wetenschappers op vrijwillige basis de teksten op betrouwbaarheid checken en daarnaast is de vertaling van de wetenschappelijke kennis naar het begrip van kinderen opvallend.

“Laatste wensen”, ingediend door Stichting Ambulance Wens
Met een eigen ambulance worden door vrijwilligers gratis de laatste wensen van niet mobiele terminale patiënten vervuld. Op deze wijze wordt leven toegevoegd aan dagen.

De jury was buitengewoon onder de indruk hoe het Kees Veldboer is gelukt om in zijn eentje draagvlak te realiseren en de bureaucratie te doorbreken om het project laatste wensen vervullen van de grond te krijgen. In 2,5 jaar is deze innovatie van de grond gekomen, inmiddels zijn er drie ambulances en worden er gemiddeld twee ritten per dag uitgevoerd. Meer dan 100 vrijwilligers zijn betrokken bij dit project. De meerderheid van de jury vond dat dit project de WINNAAR van de innovatieprijs moest zijn.
       
innovatieprijs overhandiging

Guus Schrijvers feliciteert Kees Veldboer

       
fotoinnovatie cheque

Copyright © 2014. Alle rechten voorbehouden.