Innovatieprijs 2019

de prijs: een bronzen beeldje

De Stichting Voorzorg Utrecht viert haar vijfde lustrum in 2019.  

Ter gelegenheid van dit vijfde lustrum wordt een prijs uitgereikt voor een innovatief project.

Deze prijs is bedoeld om een vernieuwend project in de gezondheidszorg een kans te bieden. De prijs bestaat uit een geldbedrag van
€ 15.000,00 en een beeld. 

De prijs is bestemd voor uitbreiding of voortzetting van het project of een aanpalend project. De subsidie die wordt toegekend voor bedoeld project staat hier los van.
De jury:

  • de heer ir. V.F.J. Baalman
  • de heer dr. J.D. Banga
  • de heer drs. B. Osseman

De jury zal een winnaar aanwijzen voor het meest innovatieve project. Nieuwsgierig? neem dan een Kijkje in de keuken van de jury!

Prijsuitreiking
De prijs zal worden uitgereikt in Woerden op 26 september 2019. Wilt u erbij zijn?  Meld u zich dan aan via innovatieprijs at voorzorg-utrecht.nl

Criteria
De jury zal de volgende criteria hanteren:

Het project dient een innovatief karakter te hebben naar aard, vorm of doelgroep.
Het project dient overdraagbaar te zijn of elders toe te passen.
Het project dient efficiencybevorderend te zijn en/of tot minder kosten te leiden met behoud van tevredenheid en kwaliteit.


Zo doet u mee

U dient uw projectaanvraag in volgens de gebruikelijke aanvraagprocedure.
Op het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u wilt meedingen en waarom u vindt dat de jury aan uw project deze prijs zou moeten toekennen.

Voorwaarden
Uitsluitend de aanvragen die via het aanvraagformulier zijn ingediend, kunnen meedingen.

 

  • Inschrijving staat voor ieder open en sluit onherroepelijk op 1 april 2019 om 10 uur.
  • Uitsluitend projecten waaraan door de Stichting Voorzorg Utrecht subsidie wordt toegekend, kunnen worden genomineerd door de jury.
  • Alle projecten die zijn  ingediend tussen 1 oktober 2014 en 1 april 2019 en waaraan subsidie door de SVU is toegekend kunnen meedingen.
  • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Vorige winnaars

Op 20 november 2014 vierde de SVU het 20-jarig jubileum.
Toen is de INNOVATIEPRIJS 2014 uitgereikt aan Ellen Spanjers van Zorgbelang Gelderland voor het spel "een steekje los".

In 2009 reikten we de prijs uit aan de Stichting Ambulance Wens.
Kees Veldboer, de oprichter van Stichting Ambulance Wens vertelt in de onderstaande video wat het winnen van de prijs voor zijn organisatie heeft betekend.

 

Copyright ©2014. Alle rechten voorbehouden.