Projectenetalage

 
Mei 2017
Taal doet meer lesbrieven met subsidie van Stichting Voorzorg Utrecht
Bij het project Taal & Gezondheid bieden vrijwilligers taalcoaching, gerelateerd aan gezondheidsvraagstukken. Aan de hand van door Taal doet meer ontwikkelde lesbrieven, onder andere over de apotheek en over mantelzorg,  gaan vrijwilligers en cursisten met elkaar in gesprek over uiteenlopende gezondheidsthema’s. Hier vergroten cursisten niet alleen hun taalvaardigheid, maar ook hun gezondheidsvaardigheden. Ook draagt dit bij aan de gezondheid en zelfredzaamheid van migranten in een kwetsbare positie.
April 2017
Zorghuys Vellerveste te Barneveld heeft een tovertafel aangeschaft. De Tovertafel bestaat uit een beamerkast die boven elke willekeurige tafel opgehangen kan worden en hierop lichtanimaties projecteert. Deze projecties zijn interactief: ze reageren op de hand- en armbewegingen van ouderen met dementie.
Maart 2017
Vrijwilligersorganisatie Handjehelpen te Utrecht is in januari 2015 van start gegaan met het project Stagebureau in de lift. Formele en informele zorg komen samen! Door de inzet van 19 oudere HBO en MBO stagiairs bij complexe hulpvragen konden 76 hulpvragers worden begeleid.
 
Handjehelpen met subsidie van Stichting Voorzorg Utrecht
Februari 2017
true door Antonius Hof met subsidie van Stichting Voorzorg Utrecht 02                true door Antonius Hof met subsidie van Stichting Voorzorg Utrecht 01
 
In de Antonius Hof te Bussum (Vivium) werden de bewoners van 1 gang verblijd met nieuwe opplakdeuren van True Doors. Het project behelst het plaatsen van opplakdeuren met een afbeelding die gelijk is aan de voordeur van de vroegere woning van de bewoner. Een voordeur staat vaak symbool voor een bepaalde periode uit iemands leven of een plek waar iemand met plezier gewoond heeft. Wanneer deze persoon naar een zorginstelling verhuist, kan een deur uit het verleden als het ware ‘meegenomen’ worden naar de nieuwe woonomgeving. Dit draagt bij aan een herkenbaar gevoel van thuis wanneer iemand in een zorginstelling komt te wonen. Voordat de deur werd geplaatst ging iemand van het team met de familie van de bewoner in gesprek over woningen waar hij of zij een positieve herinnering aan had. Van het huis naar keuze kon dan een foto gemaakt worden, ook was het mogelijk om een keuze te maken uit de bestaande collectie. De deuren zijn net echt. Bewoners zijn trots op hun voordeur, ze weten hun eigen huis moeiteloos te vinden. Er ontstaan gesprekjes, iedereen die langs loopt heeft wel iets over een deur te zeggen.
De gang is een straatje geworden ….
 < -- >
 
In onze projectenetalage november 2016 maakten we al melding van subsidie aan Abrona voor de aanschaf van een gewichtloossheidsimulator. Inmiddels is in februari 2017 hierover een artikel verschenen in het vaktijdschrift Markant (pagina 5): Artikel Markant over de gewichtloosheidsimulator Abrona met subsidie Stichting Voorzorg Utrecht
De clienten en de fysiotherapeuten zijn ontzettend blij met dit apparaat. De fysiotherapeuten hadden niet durven dromen dat ze ooit met zo’n apparaat konden werken. Deze droom is uitgekomen en voor de clienten biedt de simulator extra goede zorg en behandeling !
 
Januari 2017
Stichting Grasboom te Amersfoort kreeg subsidie voor de inrichting van een prikkelarme omgeving in Het Vogelnest. In 15 appartementen wonen jong volwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum.
 

Copyright ©2014. Alle rechten voorbehouden.