Zoekt u subsidie voor een project in de gezondheidszorg dat het patiëntenbelang dient? Wij zoeken innovatieve zorgideeën!  
Onze focus ligt op projecten uit de regio Utrecht en het Gooi. 
De eerstvolgende sluitingstermijn is
1 oktober 2020
  
Het grote aantal ontvangen aanvragen enerzijds en het beperkter beschikbare budget anderzijds brengen met zich mee dat het grootste deel van de giften bescheiden van omvang is en alleen aanvullend van karakter kan zijn. De SVU treedt bij bedragen hoger dan € 2.500,00 niet als enige subsidieverstrekker op. Aanvragen voor projecten die reeds zijn gestart worden niet gehonoreerd alsmede aanvragen die worden gedaan door commerciele partijen.
Bent u op zoek naar financiële steun voor een project, iniatief of individuele nood in de stad of regio Utrecht, kijk dan ook eens op De Utrechtse Fondsenzoeker. Hier vindt u ook fondsen voor initiatieven buiten de zorg.


SUBSIDIETOEKENNINGEN
Toegekende subsidies voorjaar 2020:
 • Stichting Droomdag: organiseren droomdagen
 • Stichting LeefstijlApp: ontwikkelen LeefstijlApp
 • Stichting TandemTocht Keistad: tandemtocht in 2021
 • Divers Doof: D/SH jongeren, Drank en Drugs
 • Stichting Bartiméus Fonds: baby- en peutercentrum voor zeldzame oogaandoeningen
 • Vivium Zorggroep: de inrichting van afdeling Spiegel
 • Handje Helpen: Studentenbrigade
 • Stichting Helen Dowling Instituut: uitbreiding van de therapiekamers in Bilthoven
 • Stichting WESP: online omgeving voor het project Kinderen in actie met hun gezin
 • Het Zeldzame Ziektenfonds:  vakantieweek in Villa Pardoes
 • HandicapNL: rugzakrun
 • Stichting Vrienden van Gezinshuis De Grote Geer: inrichting van de kinderkamers en gemeenschappelijke ontspanningsruimten
 • De Stichting Woongroep Mozart: rolstoeltoegankelijk maken gebouw
 • Stichting Stadshospice Utrecht: uitbreiding
 • Apotheek Orion: leefstijlboxen
Toegekende subsidies najaar 2019:
 • Stichting Amerpoort: snoezelruimte
 • De Hoogstraat Revalidatie: activiteitenmeters slaap
 • De Hoogstraat Revalidatie: Special Cruyff Court
 • Stichting Viore: Viore ontspant
 • Stichting Vrienden UMC en WKZ: wachtruimte afd. Kameleon
 • Stichting KAG Zorg: aanpassingen aan buurthuis
 • Stichting Bartiméus Fonds: spraakgestuurd technologie
 • Stichting Vrienden van Abrona: knappe instructie bij tandenpoetsen
 • Stichting Muziekids: troubadours op reis
 • Bewonerscomite Leersum Zuid: mezenkastjes

De doelstelling van de SVU is:

 • het bevorderen van de gezondheidszorg door het verlenen van subsidies aan (innovatieve) projecten.

Onze missie is:

 • een bijdrage leveren aan de zorg voor en om mensen, voor zover die zorg valt buiten de reguliere financiering en ten goede kan komen aan een breed patiëntenbestand.

            FIN logo
De Stichting Voorzorg Utrecht is lid van de Vereniging Fondsen in Nederland (FIN).

Copyright ©2014. Alle rechten voorbehouden.