Zoekt u subsidie voor een project in de gezondheidszorg dat het patiëntenbelang dient? Wij zoeken innovatieve zorgideeën!  
Onze focus ligt op projecten uit de regio Utrecht en het Gooi. 
De eerstvolgende sluitingstermijn is
1 oktober 2021
  
Het grote aantal ontvangen aanvragen enerzijds en het beperkter beschikbare budget anderzijds brengen met zich mee dat het grootste deel van de giften bescheiden van omvang is en alleen aanvullend van karakter kan zijn. De SVU treedt bij bedragen hoger dan € 2.500,00 niet als enige subsidieverstrekker op. Aanvragen voor projecten die reeds zijn gestart worden niet gehonoreerd alsmede aanvragen die worden gedaan door commerciele partijen.
Bent u op zoek naar financiële steun voor een project, iniatief of individuele nood in de stad of regio Utrecht, kijk dan ook eens op De Utrechtse Fondsenzoeker. Hier vindt u ook fondsen voor initiatieven buiten de zorg.


SUBSIDIETOEKENNINGEN
Toegekende subsidies najaar 2020:
 • Rudolphstichting: dorps Tiny Houses in De Glind
 • Stichting Amerpoort: ABCDate
 • UMC Utrecht/Prf. Fr. Redl. School: multifunctioneel plein Child Health Campus
 • Stichting Cliëntfonds van ’s Heeren Loo: aanschaffen MOTOmed
 • St. KAG Zorg: uitbreiden ontmoetingscentrum De Bilt
 • Handje Helpen: project Bij de Les!
 • Stichting Moviera: inrichting opvang huiselijk geweld
 • Stichting Wielewaal: herstel van Vitaliteit
 • Stichting Kinderhospice Binnenveld: de beste zorg op de beste plek voor ieder kind.
 • Bartimeus Fonds: meest toegankelijke ziekenhuis
 • Stichting Naburen: realiseren keuken zorggemeenschap
 • Zorgbelang Inclusief: spel Positieve Gezondheid
Toegekende subsidies voorjaar 2020:
 • Stichting Droomdag: organiseren droomdagen
 • Stichting LeefstijlApp: ontwikkelen LeefstijlApp
 • Stichting TandemTocht Keistad: tandemtocht in 2021
 • Divers Doof: D/SH jongeren, Drank en Drugs
 • Stichting Bartiméus Fonds: baby- en peutercentrum voor zeldzame oogaandoeningen
 • Vivium Zorggroep: de inrichting van afdeling Spiegel
 • Handje Helpen: Studentenbrigade
 • Stichting Helen Dowling Instituut: uitbreiding van de therapiekamers in Bilthoven
 • Stichting WESP: online omgeving voor het project Kinderen in actie met hun gezin
 • Het Zeldzame Ziektenfonds:  vakantieweek in Villa Pardoes
 • HandicapNL: rugzakrun
 • Stichting Vrienden van Gezinshuis De Grote Geer: inrichting van de kinderkamers en gemeenschappelijke ontspanningsruimten
 • De Stichting Woongroep Mozart: rolstoeltoegankelijk maken gebouw
 • Stichting Stadshospice Utrecht: uitbreiding
 • Apotheek Orion: leefstijlboxen

De doelstelling van de SVU is:

 • het bevorderen van de gezondheidszorg door het verlenen van subsidies aan (innovatieve) projecten.

Onze missie is:

 • een bijdrage leveren aan de zorg voor en om mensen, voor zover die zorg valt buiten de reguliere financiering en ten goede kan komen aan een breed patiëntenbestand.

            FIN logo
De Stichting Voorzorg Utrecht is lid van de Vereniging Fondsen in Nederland (FIN).

Copyright ©2014. Alle rechten voorbehouden.