Waar kan ik een aanvraagformulier downloaden en welke documenten moet ik meesturen?

Het aanvraagformulier (wordbestand) kan worden gedownload door op onderstaande link te klikken:

Aanvraagformulier SVU

Belangrijk:

 • Vul het aanvraagformulier volledig in;
 • Onderteken het aanvraagformulier;
 • Laat het aanvraagformulier medeondertekenen door de directie of Raad van Bestuur van de instelling.


Bescheiden
Stuur met uw aanvraagformulier onderstaande stukken mee:

 • het projectplan;
 • het financieel jaarverslag;
 • de begroting van uw organisatie van het lopende jaar en zo mogelijk de begroting van het volgende jaar;
 • statuten;
 • een uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 • een gespecificeerde begroting van het project waarvoor u subsidie aanvraagt, zo mogelijk aangevuld met offertes;
 • een financierings-/dekkingsplan van het project waarvoor u subsidie aanvraagt;
 • relevante documentatie over uw organisatie/activiteiten;
 • bij voorkeur twee ondertekende referentiebrieven.