Archief

Overzicht van artikelen uit ons archief

TUSSEN WAL EN SCHIP

Er was eens een medisch specialist die in de jaren dertig van de vorige eeuw constateerde dat er een groep mensen was die tussen wal en schip viel als ze aangewezen waren op zorg in een ziekenhuis want ze konden dat niet betalen. Daarom besloot hij samen met een aantal andere artsen een ziekenhuisverzekering

op te zetten. Veel mensen uit de Utrechtse regio konden zich toen verzekeren. Deze verzekering heeft bestaan tot 1994 en toen zijn alle verzekerden overgenomen door een andere verzekeraar en er kwam geld beschikbaar om het fonds Stichting Voorzorg Utrecht op te richten.

25 jaar
lang al heeft dit fonds geld beschikbaar voor subsidies voor innovaties in de zorg! Stichting Voorzorg Utrecht wil met haar subsidiebeleid financiële ondersteuning bieden aan innovatieve projecten in de gezondheidszorg in de regio Utrecht, waaraan maatschappelijk gezien behoefte is en die op termijn uitzicht hebben op continuïteit en financiering.

Van de binnengekomen subsidie-aanvragen valt op, dat een aanzienlijk deel betrekking heeft op de kinder- en jeugdzorg. Tegelijkertijd zijn er regelmatig alarmerende berichten over tekorten in de kinder- en jeugdzorg en problemen die ontstaan zijn door de decentralisatie van de financiering. De krantenkoppen en persberichten vertolken de noodkreten over de gevolgen van de decentralisatie:

“Kinder- en jeugdzorg met het waswater weggespoeld”
“Gemeenten in de knel door tekorten jeugdzorg”
“Behoefte aan jeugdzorg voor 750.000 kinderen”
“IGJ ziet instellingen aanrommelen met e-health”
“Minder waardering voor jeugdhulp na decentralisatie”

H
et jubileum zal worden gevierd met de uitreiking van de 5-jaarlijkse innovatieprijs en daarnaast heeft het bestuur -gezien de problematiek in de jeugdzorg- besloten om een extra prijs: de STIMULANSPRIJS uit te reiken aan een projectidee voor een groep die nu TUSSEN WAL EN SCHIP VALT: JEUGDZORG.
De STIMULANSPRIJS bedraagt € 15.000,00 en is bedoeld om je project te starten.WKZ

Op 9 mei 2017 waren we aanwezig in het WKZ te Utrecht bij de Child Health Week
WKZ child health week stichting Voorzorg Utrecht aanwezig op 9 mei 2017WKZ child health week 1 stichting Voorzorg Utrecht aanwezig op 9 mei 2017


Knoopgala
We waren aanwezig bij de opnames van Het Knoop Gala: dit is het muziekgala van NTR en Fonds Verstandelijk Gehandicapten, waarin bekende Nederlandse artiesten optraden met artiesten met een verstandelijke beperking. Het Metropole Orkest leverde de muzikale ondersteuning. Dat zorgde voor een schitterend Gala, maar tegelijkertijd maakte deze show ook een statement: mensen met een verstandelijke beperking beschikken over veel meer talenten dan menigeen denkt. De uitzending was op NPO1 op 27 december 2016 en op 31 december 2016.


Afscheid bestuurslid P.H. van Setten

Op 18 november 2016 nam ons bestuur afscheid van bestuurslid de heer P.H. van Setten. De heer Van Setten heeft zich ruim 50 jaar ingezet voor de Stichting Voorzorg Utrecht en de voorganger Stichting Utrechtsch Ziekenhuisverplegingsfonds. Van de oprichting van de Stichting Voorzorg Utrecht in november 1994 tot voorjaar 2012 heeft de heer Van Setten de functie van secretaris vervuld. Vanaf voorjaar 2012 was de heer Van Setten nog actief als bestuurslid.
bestuur SVU neemt afscheid van bestuurslid P.H. van Setten
Nationale Zorgvernieuwingsprijs
Op 29 november 2016 waren we aanwezig bij de uitreiking van de Nationale Zorgvernieuwingsprijs, een initiatief van ZonMW en het VSBfonds. De prijs was voor het project Gezonde Taal!, de tweede plaats was voor het Grijzekoppenorkest.
Lees meer: Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2016

GrijzeKoppenOrkest

 NZVP 2016 Ria Lubbers Stichting Voorzorg Utrecht


NZVP 2016 Vincent Baalman en Ria Lubbers Stichting Voorzorg Utrecht

Copyright © 2014. Alle rechten voorbehouden.