Bestuur & Organisatie

 

Door wie wordt de SVU vertegenwoordigd?

  • mevrouw drs. I.P. de Boer, voorzitter 
  • mevrouw A. van Schaik-van Dijk, secretaris
  • de heer drs. B. Osseman, penningmeester
  • mevrouw drs. G.M. Siegerink
  • de heer dr. J.D. Banga 
  • mevrouw J. (Jeanet) Huijgen, bestuurssecretariaat

Algemene gegevens:

 Adres  Stationsweg 6b, 3862 CG Nijkerk
 RSIN  8052.68.959 
 KvK  41179041 / SBI-code 94993
 ANBI  1-1-2008 

anbi logo

Jaarverslag
Hieronder kunt u onze jaarverslagen downloaden:

Beleid
Klik hier voor het beleidsplan Stichting Voorzorg Utrecht

Klachtenregeling
Klik hier voor onze klachtenregeling. Deze regeling is door het bestuur van de Stichting Voorzorg Utrecht in zijn vergadering van 2 mei 2015 vastgesteld.
Deze klachtenregeling strekt zich niet uit tot de inhoudelijke beslissing met betrekking tot de toe- of afwijzing van een aanvraag.

Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring

Copyright © 2014. Alle rechten voorbehouden.