Vragen bij schriftelijke aanvraag

Hieronder vindt u informatie over het per post of per e-mail aanvragen van een projectsubsidie. Wij adviseren u onderstaande informatie door te nemen voordat u uw aanvraag doet.


Hoe moet ik navigeren door het formulier?

Het formulier kan worden ingevuld door met de tabtoets naar het volgende invulveld te gaan.

Ik wil het aanvraagformulier per post verzenden, wat is het postadres?

Stuur het formulier met alle bijbehorende stukken naar:
Stichting Voorzorg Utrecht
t.a.v. het secretariaat
Stationsweg 6B
3862 CG  NIJKERK

(Voor het downloaden van het formulier en informatie over de bescheiden: zie Waar kan ik het aanvraagformulier downloaden en welke documenten moet ik bijvoegen?)

Waar kan ik een aanvraagformulier downloaden en welke documenten moet ik meesturen?

Het aanvraagformulier (wordbestand) kan worden gedownload door op onderstaande link te klikken:

Aanvraagformulier SVU

Belangrijk:

 • Vul het aanvraagformulier volledig in;
 • Onderteken het aanvraagformulier;
 • Laat het aanvraagformulier medeondertekenen door de directie of Raad van Bestuur van de instelling.


Bescheiden
Stuur met uw aanvraagformulier onderstaande stukken mee:

 • het projectplan;
 • het financieel jaarverslag;
 • de begroting van uw organisatie van het lopende jaar en zo mogelijk de begroting van het volgende jaar;
 • statuten;
 • een uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 • een gespecificeerde begroting van het project waarvoor u subsidie aanvraagt, zo mogelijk aangevuld met offertes;
 • een financierings-/dekkingsplan van het project waarvoor u subsidie aanvraagt;
 • relevante documentatie over uw organisatie/activiteiten;
 • bij voorkeur twee ondertekende referentiebrieven.


Copyright © 2014. Alle rechten voorbehouden.