Online aanvraag

Hieronder vindt u informatie over het aanvragen van een projectsubsidie met het webformulier. Wij adviseren u onderstaande informatie door te nemen voordat u uw aanvraag doet.


Aanvraag - Het lukt niet om een veld in te vullen. Het aanvraagformulier wordt niet goed weergegeven.

Het digitale aanvraagformulier kunt u het beste invullen met een Internet Explorer vanaf versie 10 en hoger of met een andere recente browser (bijvoorbeeld Google Chrome of Mozilla Firefox). Wanneer u met een verouderde versie van een browser werkt dan kan het zijn dat niet alle functionaliteiten worden ondersteund en u tegen problemen aanloopt.

Aanvraag - Hier vindt u de vragen uit het digitale aanvraagformulier

Hieronder vindt u de vragen uit het digitale aanvraagformulier van Stichting Voorzorg Utrecht. Hiermee kunt u zich op het invullen voorbereiden. Het formulier is omvangrijk en u kan het niet tussentijds opslaan. Het is daarom verstandig u op de vragen voor te bereiden. De vragen staan ook in een pdf dat u kan downloaden.

Algemene gegevens
 1. Datum
 2. Titel van het project
 3. Gegevens instelling: naam, adres, postcode en plaats, telefoon, naam en email contactpersoon instelling, website, rechtsvorm, statutaire zetel, oprichtingsdatum, datum laatste statutenwijziging, kvk nummer, iban, naam bank, anbi
 4. Gegevens projectcoördinator: naam, functie, telefoon, email
 5. Gegevens samenwerkende organisatie: naam, adres
 6. Startdatum project (een project mag niet gestart zijn om in aanmerking te komen voor subsidie door ons fonds)
 7. Geplande duur project
 8. Doelgroep en aantal
 9. Aantal vrijwilligers
10. Aantal betrokken betaalde krachten

Doelstelling en motivering
11. Doelstelling project: geef een korte omschrijving in maximaal 75 woorden
12. Beschrijf in maximaal 100 woorden de probleemstelling en motiveer wat uw project aan de oplossing bijdraagt
13. Geef in maximaal 75 woorden aan wat de verwachte resultaten en toepassingsmogelijkheden zijn
14. Geef in maximaal 250 woorden een korte projectomschrijving, opzet, fasering en implementatie. Stuur het volledige projectplan mee.

Kostenbegroting
15. Personeelskosten (totaal)
16. Materiële kosten (totaal)
17. Overige kosten
18. Totale kosten (inclusief BTW)

Verdeling van de financiële bijdragen
19. Eigen bijdrage (specificatie meesturen)
20. Bijdragen door derden (specificatie)
21. Gevraagde subsidie aan Stichting Voorzorg Utrecht
22. Bij welke organisaties/fondsen/overheden heeft u verder een aanvraag voor dit project ingediend en welk bedrag is toegekend?
€ ….. aangevraagd bij ……, toegekend €
€ ….. aangevraagd bij ……, toegekend €
€ ….. aangevraagd bij ……, toegekend €
23. Maakt u gebruik van een externe fondswerver?
24. Gegevens fondswerver: naam, mail, bedrag, percentage, opmerking

Begeleiding
25. Namen en telefoonnummers leden begeleidingscommissie/projectgroep

Referenties
26. Namen van twee referenties waarvan ondertekende referentiebrieven worden meegezonden (2 brieven uploaden)

Overig
27. Hoe vindt de PR rond het project plaats?
28. Hoe werd u op de Stichting Voorzorg Utrecht geattendeerd?
(mondeling, via twitter, via facebook, via de nieuwsbrief, van de beursvloer, zelf gevonden op internet, SVU was al bekend van eerdere subsidie, door een relatie, door de FIN, via fondsenboek/disk, via Linkedin, anders
29. Ontving u reeds eerder subsidie van de Stichting Voorzorg Utrecht?
30. Wilt u per email op de hoogte worden gehouden van nieuwsberichten (max 3 x per jaar) van de SVU?
Ja, op emailadres:
Nee, ik heb geen belangstelling
Nee, ik ben ontvang de nieuwsbrief al
31. In 2019 wordt ter gelegenheid van ons 25-jarig bestaan weer de innovatieprijs uitgereikt. Uitsluitend projecten waaraan wij subsidie hebben verleend komen in aanmerking. De voorwaarden vindt u op de site. Als u hieraan me wilt dingen, geef dat dan svp hieronder aan en beschrijf waarom u vindt dat de jury de prijs aan uw project moet toekennen.
Indien u mee wilt dingen, aan welk e-mailadres kan de jury de vragenlijst zenden?
Motivatie deelname: waarom vindt u dat de jury de prijs aan uw project moet toekennen?
Heeft u opmerkingen of vragen? Plaats deze dan hier
Opmerkingen:

Aanvraag - Hoe weet ik dat mijn aanvraag in behandeling wordt genomen?

U ontvangt binnen een week een bevestiging met vermelding of uw aanvraag in behandeling wordt genomen, het dossiernummer en wanneer u bericht ontvangt over het bestuursbesluit.

Aanvraag - Ik heb niet genoeg ruimte om de vragen te beantwoorden

Op het aanvraagformulier wordt u verzocht beknopt antwoord te geven. Aan het eind krijgt u de mogelijkheid om bijlagen toe te voegen, zodat u uw antwoord nog uitvoeriger toe kunt lichten.

Aanvraag - Is het mogelijk de vragen te bekijken voor ik start met invullen?

Het is aan te bevelen dat u de het formulier met alle vragen bekijkt voor u start met invullen.
U vindt ze in
dit document.

Aanvraag - Kan ik de aanvraag nog bekijken/wijzigen als ik deze heb ingediend?

Nadat u op verzenden hebt geklikt is het niet meer mogelijk om uw aanvraag te bekijken of te wijzigen.

Aanvraag - Kan ik de aanvraag tussentijds stoppen/opslaan?

Nee het is niet mogelijk om de aanvraag tussentijds te stoppen of op te slaan. Het is daarom belangrijk dat u, voor u start met het invullen, alle bijlagen verzameld heeft en de vragen alvast hebt doorgenomen zodat u weet wat er van u wordt gevraagd.

Aanvraag - Moet ik alle vragen beantwoorden?

De vragen waar een * bij staat moeten in ieder geval worden ingevuld.
Aanvragen die onvolledig worden ingediend en/of niet voldoen aan onze voorwaarden worden niet in behandeling genomen.

Bijlagen - Ik ben een bijlage vergeten mee te sturen, hoe kan ik dat het beste oplossen?

Stuur de ontbrekende bijlage zo spoedig mogelijk (maar voor het verstrijken van de deadline van 1 april/1 oktober) naar het emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van het u toegekende dossiernummer en/of onder vermelding van de projecttitel.

Bijlagen - Verzenden via Wetransfer, hoe werkt dat?

 • Ga naar de website www.wetransfer.com
 • Klik op het +teken en voeg uw bestanden toe
 • Controleer of u alle door ons gevraagde bestanden heeft geupload
 • Voeg ons mailadres toe: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Geef aan in het berichtvenster aan welke aanvraag deze bijlagen moeten worden gelinkt
 • Klik op versturen

U kunt op deze wijze 2 GB als bijlagen verzenden.

Bijlagen - Welke bijlagen moet ik meesturen en hoe kan ik dat het beste doen?

Door meerdere documenten tegelijk te versturen kan het voorkomen dat de grootte van de bestanden de maxima van mail- en webservers overschrijdt.
Wij adviseren u de bestanden via Wetransfer te versturen: www.wetransfer.com

Ons mailadres is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij ontvangen graag de onderstaande documenten:

 • Ondertekend handtekeningenformulier
 • Projectplan
 • Financieel jaarverslag
 • Begroting van het lopende jaar en zo mogelijk van het volgende jaar
 • Een gespecificeerde projectbegroting met offertes
 • Het financierings/dekkingsplan
 • Relevante documentatie over uw organisatie/activiteiten
 • Uittreksel Kamer van Koophandel
 • Laatste statuten
 • Twee ondertekende referentiebrieven (deze zijn niet verplicht, zo nodig worden deze later door ons opgevraagd)

Browser - Ik heb een verouderde versie van de browser, wat nu?

U kunt het aanvraagformulier downloaden in word en de aanvraag met bijlagen naar ons mailen.

Copyright © 2014. Alle rechten voorbehouden.