Tekenformulier
 1. Wanneer u een subsidieaanvraag via het webformulier gedaan heeft, dient u een formulier te retourneren met uw handtekening er op. Instructie hierover vindt u in het menu 'Aanvraag'. U kunt het getekende formulier hieronder uploaden en aan ons verzenden.
 2. Betreft project met de titel:(*)
  Wat is de naam van het project waar dit formulier betrekking op heeft?
 3. Naam van de instelling(*)
  Naam projectverantwoordelijke instelling is niet juist ingevoerd.
 4. Naam contactpersoon instelling(*)
  Ongeldige invoer
 5. Aanspreekvorm(*)
  Ongeldige invoer
 6. Wat is het emailadres van de contactpersoon?(*)
  Het e-mailadres is niet correct ingegeven.
 7. Naam ondertekenaar instelling(*)
  Wat is de naam van de ondertekenaar bij uw organisatie?
 8. Aanspreekvorm van de ondertekenaar(*)
  Ongeldige invoer
 9. Functie ondertekenaar instelling(*)
  Wat is de functie van de ondertekenaar bij uw organisatie?
 10. Handtekeningenformulier(*)
  Het handtekeningformulier is vereist.
 11. Verklaring(*)
  Dit is een verplicht veld.
 12. Heeft u opmerkingen of vragen? Plaats deze dan hier:
  Ongeldige invoer
 13. Verstuur

Copyright © 2014. Alle rechten voorbehouden.