Historie

In 1938 werd de SVU opgericht

De Stichting Voorzorg Utrecht (SVU) is een uit 1938 stammend fonds, dat zich aanvankelijk richtte op “het verschaffen van genees- en/of heelkundige behandeling en verpleging in ziekenhuizen aan hen, die zich daartoe aanmelden”.

Op 27 januari 1938 werd de Stichting Utrechtsch Ziekenhuisverplegingsfonds opgericht door wijlen de heer Dr. J.W.Th. Lichtenbelt, internist.
Het was een regeling voor hen die zich niet in een ziekenfonds konden verzekeren tegen kosten van ziekenhuisopname en behandeling.

SUZ historie thans Stichting Voorzorg Utrecht

folder Stichting Utrechtsch Ziekenhuisverplegingsfonds 1970

Op 1 juli 1971 werden de verzekerden overgenomen door de VGCN wat inhield dat de stichting per die datum ophield als zelfstandig werkende verzekeringsinstelling en werd zij tussenpersoon voor de VGCN. In 1981 kwam het Zilveren Kruis bij VGCN en per 1 januari 1995 werden alle verzekerden in het bestand van het Zilveren Kruis opgenomen en ter compensatie betaalde het Zilveren Kruis een afkoopsom.

In 1994 werd de SVU een subsidiefonds

Op 15 november1994 werd de stichting een charitatief fonds en werd de naam van de stichting gewijzigd in Stichting Voorzorg Utrecht.
Vanaf die datum worden subsidies bestemd voor  innovatieve projecten in de gezondheidszorg die een breed patiëntenbelang dienen, waarbij de focus ligt op projecten uit de regio Utrecht en het Gooi.

Bestuursleden door de jaren heen

Anbeek, H. () Sep 1989-5 okt 2010 (tot jan 2010 penningmeester)
Baalman, V.F.J. Mei 2008-mei 2020 (secretaris van 1-4-2012 tot mei 2020)
Banga, J.D. Nov. 2003-heden
Boer, mw. I.P. de Nov. 2018-heden (voorzitter vanaf 6-9-2021)
Hagen, H. Mei 1998 -nov. 2002
Hoekstra, J.B.L. Mei 1999-mei 2006
Janssen, B. 1965 – nov 2006 (voorzitter tot mei 2001)
Klein, J.D. de Mei 2003-nov 2019 (van jan 2010 tot mei 2019 penningmeester)
Lichtenbelt, J.H. () <1975– jan 1995
Lier, T.A.R. van april 2000 /nov. 2002
Marken Lichtenbelt, H. van  (ꝉ) <1975- nov. 1998
Osseman, B. Nov. 2011-heden (vanaf mei 2019 penningmeester)
Randwijk, J. van <1975-nov 1999
Rhijn, A. van Mei 2007-nov.2012
Schaik-van Dijk, mw. A. van 12-11-2019 - heden (vanaf mei 2020 secretaris)
Setten, P.H. van 1965- nov. 2016 (tot 1-4-2012 secretaris)
Siegerink, mw. G.M. Mei 2001-heden (voorzitter van 6-11-2014 tot 6-9-2021)
Snooy, W.D.N. 1972 – nov. 2009
Stoutenbeek, Y. Nov. 2003 - mei 2021
Vinkenborg, J. Jan. 1995-nov. 2010
Vlist, G.J. van der 27-04-1995- jan. 2021 (voorzitter van mei 2001 tot 6-11-2014)

 

Copyright © 2014. Alle rechten voorbehouden.