Projectenetalage

December 2021
De Amaris Zorggroep heeft biodynamische verlichting geplaatst in de gangen van de kleinschalige woonvoorziening De Eemhof in Eemnes. Het doel is om door daglicht na te bootsen in de gangen de kwaliteit van leven voor dementerende mensen aanzienlijk te verbeteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om verbetering van humeur en minder depressief gedrag. Ook blijkt dat de natuurlijke stimulatie van het biologische dag-nacht ritme een verbetering van het oriëntatie-vermogen met zich meebrengt.

rsz 120211110 104430 002
Stichting Bartiméus Fonds heeft het Diagnostisch Centrum uitgebreid met een Baby- en peutercentrum voor zeldzame oogaandoeningen. Er is specifieke apparatuur aangeschaft, medewerkers zijn geschoold en er is een beknopt document opgesteld met heldere uitleg over hoe het onderzoek samen met de ouders vorm wordt gegeven en over wat hun rol is tijdens het onderzoek. Het is nu beter mogelijk om vroegtijdig de juiste diagnose te stellen waardoor er ook eerder iets gezegd kan worden over de prognose. Zo kunnen ouders na de diagnose de aanpassingen en/of behandeling zoeken die het beste bij hun kind en de diagnose past.

Oogonderzoek kindje met moeder 1
November 2021
Stichting Vrienden van Gezinshuis De Grote Geer in Houten heeft met subsidie de kinderkamers en de gemeenschappelijke ontspanningsruimten ingericht. De kern van het Gezinshuis is de opvang van uit huis geplaatste kinderen/jongeren van 10 tot 21 jaar. De voormalige boerderij wordt duurzaam gerenoveerd en verbouwd en ingericht tot een geschikt gezinshuis dat voldoet aan de (nieuwe) maatstaven die nodig zijn voor opvang.

GroteGeer
Oktober 2021
Stichting Zeldzame Ziekten Fonds heeft met subsidie vakantieweken kunnen organiseren voor kinderen met een zeldzame ziekte. Vier gezinnen uit de provincie Utrecht konden een week onbezorgd genieten bij Villa Pardoes. De kracht van Villa Pardoes is ook dat zij ouders de mogelijkheid bieden om elkaar te ontmoeten, zodat ze ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen.
ZZZF VillaPardoes
De Stichting Plots Doven kreeg subsidie voor het project Let's connect. Zij wilden hiermee de horende wereld verbinden met de wereld van de Plotsdove.Zij hebben een aantal korte documentaire-voorlichting films gemaakt. Deze films worden gebruikt om zaken bespreekbaar te maken en ook bij de opleiding voor doventolk en ander verzorgend personeel. De films worden tevens van gebarentaal voorzien. 

Lets Connect

Stichting Labyrint in Perspectief heeft subsidie ontvangen voor het project “At the feet of my mother”. Zij hebben een documentaire van Vincent Sparreboom gemaakt waarmee zij parentificatie (omgekeerde ouder-kind relaties) op de maatschappelijke radar willen zetten. Het is een indringende, emotionele film geworden over een psychologisch fenomeen dat ontzettend veel voorkomt, maar toch maar nauwelijks aan de oppervlakte komt. Zij willen met deze film een belangrijke bijdrage leveren aan het onder de aandacht brengen van deze problematiek.

sound design

September 2021

Stichting Bartiméus Fonds heeft het project Voice First gerealiseerd. Op drie woningen zijn in totaal 13 Google Home speakers onderdeel geworden van het dagelijks leven van 16 cliënten. De Google Home wordt ingezet voor dagelijkse handelingen en voor spraakbesturing van externe apparaten. Er is concreet inzicht verkregen op welke manier de doelgroep mensen met een visuele én een verstandelijke beperking omgaat met spraak gestuurde apparaten en op welke manier men deze aanstuurt. Verder heeft het thema ‘spraak’ heeft een meer prominente rol gekregen binnen innovatieprogramma’s.

VoiceFirst

Bij de Hoogstraat Revalidatie is het Bibian Mentel Cruyff Court geopent. Dit Court wordt gebruikt door o.a. revalidanten uit het revalidatiecentrum, door sporters van Only Friends Utrecht, door medewerkers die werken aan de eigen vitaliteit en ook buren en buurtkinderen weten het court makkelijk te vinden.

2109 0079 bibian socials

Apotheek Orion heeft het project ‘Groente op recept’ gerealiseerd, als deelproject van de wijkaanpak van de Voedselapotheek. Met dit project is er aandacht voor preventie door de huisarts en apotheker een prominente rol te geven in preventieve zorg en aandacht voor leefstijl. Geen pillen maar paprika's.

Augustus 2021
De Rudolpstichting heeft na het gebleken succes van de bestaande Tiny Houses ook een Dorps Tiny House gebouwd, dit zijn drie huisjes geschakeld en iets ruimer. Hier kan iemand die verlengde jeugdzorg heeft na het verlaten van het gezinshuis zelfstandig tot zijn 23e wonen. 

TinyHouses2

Stichting Wielewaal kijkt terug op een roerig jaar. Tijdens en na de lockdownperiode van maart-mei constateerden zij groeiende problematiek bij ouders, binnen gezinnen en bij individuele deelnemers. Zij zijn daarom het project ‘’Herstel van Vitaliteit’’ gestart om zo veel mogelijk deelnemers en hun familie houvast te kunnen bieden in de onzekere tijd. De activiteiten hielpen onrust, angst en onzekerheid bij de deelnemers te verminderen. Daarnaast konden zij families even ontlasten van hun zware zorgtaak.

2106 0059 Wielewaal Vogels kijken vakantie

Juli 2021
Stadshospice Utrecht heeft mede met subidie van Stichting Voorzorg Utrecht uit kunnen breiden met twee ruime gastenkamers. Ook zijn de badkamer voor de gasten, de woonkamer en de keuken functioneel en duurzaam ingericht. 

HospiceUtrecht
Juni 2021
Stichting King Arthur Groep Zorg heeft mede dankzij de bijdrage van Stichting Voorzorg Utrecht, het Ontmoetingscentrum De Bilt in Bilthoven van Stichting King Arthur Groep kunnen uitbreiden met een beweegruimte en een atelier.

Schilderij
Mei 2021
KunstenHuis De Bilt – Zeist heeft met het project Kantel kunstlessen aangeboden aan cursisten met een (O)GGZ achtergrond, die een intensieve therapie hebben afgerond en behoefte hebben aan een tussenjaar tussen opname en maatschappij in.

Kantel1012

Stichting Amerpoort heeft mede met subsidie van Stichting Voorzorg Utrecht een snoezelruimte gerealiseerd voor locatie De Snoek. Al de 26 cliënten maken er gebruik van. De snoezelruimte is een groot succes, en een enorme aanwinst voor de cliëntengroep.

Snoezelruimte 1041

April 2021

Met de financiële steun van Stichting Voorzorg heeft het Helen Dowling Instituut de glazen wanden en deuren in en rond de recent in gebruik genomen trainingsruimte voor groepen professioneel kunnen laten bestickeren in de huisstijl van het HDI en hiermee aan de wens van de cliënten voor meer privacy kunnen voldoen. Tevens is een gedeelte van de subsdie gebruikt voor het aanschaffen van apparatuur om te kunnen beeldbellen, iets waar in deze corona tijd veel behoefte aan is.


HD bestickering

Maart 2021

Viore is een centrum in Hilversum waar mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Met het project Viore Ontspant werd de mogelijkheid geboden aan bezoekers om te leren ontspannen en deel te nemen aan ontspannende activiteiten, samen met gelijkgestemden. Het project bestond uit verschillende onderdelen, zoals ontspanningstraining, mindfulness, meditaties, muzikale ontmoeting, gitaarles en boekbespreking. Vanwege de beperkende maatregelen is er een online programma ontwikkeld met online (thema)gesprekken, online meditaties en (beeld)bellen. 

Viore
Januari 2021
Stichting WESP wil effectieve hulp verlenen aan kwetsbare kinderen in complexe gezinnen.  Hiermee willen zij in het bijzonder de uithuisplaatsing van kinderen voorkomen en de gezinsomstandigheden verbeteren. O.a. met de subsidie van de SVU zijn gezinsweekenden georganiseerd. De eerste gezinnen zijn conform het oorspronkelijke projectvoorstel ingestroomd en hebben het reguliere programma gevolgd. Doordat fysiek lotgenotencontact in de coronamaanden niet mogelijk was is het project aangepast waarbij online lotgenotencontact is georganiseerd.


Vivium Zorggroep heeft o.a. met subsidie van de SVU biodynamische verlichting aangebracht in de gangen van woonzorgcentrum de Antonius Hof in Bussum. Juist in deze Corona periode verblijven de bewoners veelal binnen de zorginstelling. Uitstapjes maken is al langere tijd niet mogelijk. De dynamische verlichting geeft letterlijk en figuurlijk 'verlichting'. Bewoners hebben het gevoel van 'buiten zijn'als ze vanuit hun kamer naar de andere ruimtes lopen. Het 'buiten' is binnen gebracht.


1061Vivium foto

De Reade Foundation heeft mede met subsidie van de SVU een begin gemaakt met een verkennend onderzoek naar de combinatie van ruggenmergstimulatie en een elektrostimulatiepak: het Teslasuit. Gedurende het afgelopen jaar is deze combinatie bij veel patiënten uitgetest. Zowel voor functieherstel van de armen, de romp als voor de benen zijn aanwijzingen gevonden dat de therapie zinvol is. Enige voorzichtigheid is bij deze uitspraak wel op zijn plaats omdat het slechts om verkennend onderzoek gaat. Wegens de bemoedigende resultaten en enthousiasme vanuit zowel onderzoekers als therapeuten bij Reade wordt hiervoor nu dan ook een onderzoeksvoorstel bij de medisch ethische commissie ingediend, zodat er in het komende jaar een pilotstudie kan worden uitgevoerd die ook kan worden gepubliceerd. Deze pilotstudie zal gericht zijn op functieherstel en is gebouwd op het verkennende onderzoek dat hier het afgelopen jaar is uitgevoerd. Door het verkennende onderzoek konden veel verschillende manieren voor het toedienen van beide soorten stimulatie worden uitgetest, waardoor er nu een duidelijk beeld is ontstaan van de manier die nu tot het beste resultaat lijkt te leiden.

Reade teslasuit


December 2020
Stichting ArtOloco wil met het project 'Hangplek voor ouderen'het isolement van ouderen verminderen. Met behulp van subsidie van de SVU hebben zij dit voor de ouderen in Zeist gedaan. In eerste instantie werd dit gedaan door live bij elkaar te komen in het Kunstenhuis waar onder leiding van professionele theatermakers en het maken van een zogenaamde real-life soap. Door de uitbraak van Coronoa is een nieuwe online vorm gevonden om het project toch doorgang te laten vinden. 

Hangplek afl1
Stichting Meerklank Vrienden kreeg subsidie voor de inrichting van de nieuwe locatie Meerklank. In 2018 zijn er locaties voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs geopend in Zeist. De oude versleten toestellen op het plein voldeden niet meer aan de kwaliteits- en veiligheidseisen en werden afgekeurd en verwijderd. Er is nu een plek gecreerd dat een verrijking is voor de ervaringwereld van de doelgroep en waar leerlingen in een natuurlijke, groene omgeving kunnen ervaren, ontdekken, exploreren en experimenteren.

Meerklanken
De Stichting Vrienden van Abrona wil de mondzorg van verstandelijk beperkten optimaliseren. Naast het gezondheidsrisico veroorzaakt de pijn in de mond ook gedragsproblemen. Abrona wil een prototype ontwikkelen dat een oplossing kan bieden voor dit probleem, de KIT (Knappe Instructie bij Tandenpoetsen). Dit is een gebit dat met een zuignap aan de badkamerspiegel wordt geplakt en door middel van spraak en ledlichtjes visuele hints geeft hoe de cliënt het beste kan poetsen. Met de subsidie van de SVU kon dit de KIT getest worden. 

Abrona 1050
Stichting Vrienden van Abrona kreeg subsidie voor hun project 'Dit ben ik! Animatie op maat'.  Veel cliënten van Abrona met een verstandelijke beperking en een psychische kwetsbaarheid krijgen te maken met een groot aantal hulpverleners en instanties. Voor deze mensen is het moeilijk om steeds hun verhaal te moeten doen en uit te leggen dat informatieverwerking bij hen anders verloopt mede door de beperking. Animatie op maat is ontwikkeld door de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) maar is heel goed toepasbaar voor de cliënten van Abrona met een verstandelijke beperking. Er konden vier animaties gemaakt worden.

images 002
Stichting BedtimeStories heeft als doel het bieden van verlichting, troost, inspiratie en vermaak aan patiënten door middel van een voorleessessie. Hiermee willen zij een speciaal moment van persoonlijke aandacht en verlichting bieden. Met behulp van subsidie van de SVU hebben zij deze voorleessessies in het Diakonessenhuis uit kunnen breiden naar meerdere afdelingen. De voorleessessies hebben een sterk positief effect op de patiënten en het zorgpersoneel voelt zich ontlast. Er konden in totaal 520 cliënten bezocht worden.

BTS Voorlezen een vak 
Vrienden UMC Utrecht en Wilhelmina Kinderziekenhuis hebben de wachtruimte van de afdeling Kameleon aangepast. Afdeling Kameleon is de dagbehandeling van het WKZ waar kinderen (0-18 jaar) komen voor een korte ingreep of behandeling. De behandelruimte op de afdeling is een aantal jaren geleden in samenwerking met Vrienden UMC Utrecht en WKZ grondig verbouwd. De wachtruimte was niet meegenomen in deze verbouwing. Deze ruimte is vaak druk bezet en voldeed niet meer aan de wensen van de kinderen en hun ouders. De wachtruimte werd mede dankzij een donatie van SVU gerenoveerd. De ruimte heeft nu een gezellige sfeer, voldoende afleidingsmateriaal, speelgoed voor alle leeftijdsgroepen en voldoende ruimte voor kinderen in een rolstoel of kinderwagen.

WKZ Kameleon
Oktober 2020
De stichting Behandeling Selectief Mutisme te Utrecht heeft in 2012 het online gedragstherapeutisch behandelprogramma Spreekt voor Zich gelanceerd. Dit behandelprogramma is gericht op de behandeling van Selectief Mutisme: een ernstige angststoornis waarbij een kind niet praat buiten het gezin. Hierbij wordt tevens gebruik gemaakt van een zogenaamde serious e-game 'het Luiderslot' om de jonge gebruikers al spelenderwijs bezig te laten zijn met therapie. Nu zijn er verbeteringen aangebracht zoals de privacywetgeving, gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid voor gebruik via smartphone en tablet, verbeteren en versnellen van de communicatie tussen behandelaar met leerkracht, kind en ouders en is de game laagdrempeliger gemaakt voor de kinderen.

Draakje
September 2020
Stichting Droomdag heeft ook dit jaar weer Droomdagen georganiseerd voor gezinnen waarvan een ouder ernstig ziek is. Op 4 juni 2020 hebben vier gezinnen uit de regio Utrecht een Droomdag kunnen beleven op Center Parcs De Eemhof.
Droomdag 1053 3
De Hoogstraat Revalidatie doet onderzoek naar het slaap- en beweeggedrag bij kinderen met Cerebrale Parese (CP). Tijdens het onderzoek wordt gedurende zeven nachten de slaap van het kind gemeten middels een slaapmatje dat onder het matras van het kind werd geplaatst. Daarnaast werd het kind gevraagd om gedurende dezelfde zeven dagen als de slaapmeting, een activiteitenmonitor te dragen. De resultaten van dit onderzoek zullen naar verwachting na de zomer van 2021 bekend zijn. Dankzij de subsidie van de SVU konden er vier slaapmatjes en vier activiteitenmonitors aangeschaft worden.
Foto 1042
Juni 2020
Stichting KAG Zorg heeft buurthuis De Nieuwe Sleutel in Amersfoort een upgrade gegeven waardoor er meer activiteiten gehouden kunnen worden die sociale contacten en begrip voor elkaar verbeteren. Hierdoor wordt eenzaamheid voorkomen en er wordt een veilige en gastvrije leefomgeving aangeboden aan mensen met dementie. Mede met de bijdrage van SVU kon een keuken aangeschaft worden.

KAG wijkkeuken
Stichting Gilat heeft een pilot gedaan voor theatervoorstellingen in het Prinses Maxima, centrum voor kinderoncologie. Middels hun unieke, interactieve theatervoorstellingen willen zij, naast plezier en ontspanning, ook cultuureducatie aan de ernstig zieke kinderen in kinderziekenhuizen aanbieden. Deze pilot in het Prinses Maxima was succesvol en zal in 2020 omgezet worden in een vaste jaarlijkse theaterprogrammering.

Foto maxima centrum 6
Mei 2020
Zorgbelang Inclusief heeft een kookprogramma gemaakt onder de naam: Koken met Troost met Jan Troost in de hoofdrol. Jan Troost, het boegbeeld en ambassadeur voor een inclusie samenleving. Jan Troost is ervaringsdeskundige en specialist als het gaat om gelijke behandeling, toegankelijkheid en het VN-verdrag en is initiatiefnemer van www.inclusieverenigt.nl. De filmpjes zijn te zien op de website en Facebookpagina.

KokenTroost
Apotheek Orion is o.a. in samenwerking met Stichting Hogeschool Utrecht (HU) en Innovatie Studio Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) een project gestart voor Passende Continentiezorg. Aanleiding is dat een groot deel van de niet-westerse migranten niet de zorg krijgt die het nodig heeft. Onderdeel van dit project is www.opderozewolk.nl waar elke week onderwerpen rond de zwangerschap aan de orde komen, waaronder incontinentie.

Rozewolk 970
Bewonerscomité Leersum Zuid heeft, ter bestrijding van de eikenprocessierups, 130 mezenkastjes opgehangen aan de Nieuwe Steeg in Leersum. De mezenkastjes zijn vervaardigd door Bartiméus en zijn door een groep vrijwilligers opgehangen.
Mezenkastjes 1052 2
April 2020
Apotheek Orion werkt samen in de Voedselapotheek Schothorst. Het doel is om de gezondheidsvaardigheden van de inwoners uit de wijk te vergroten, de samenwerking tussen verschillende partners in de wijk (witte en groene sector) te verberen en de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. De Voedselapotheek is een fysieke plek in de wijk waar bewoners samenkomen en op een speelse manier samen leren over de waarde en invloed van groenten en fruit op ons lichaam en welzijn. 

Voedselapotheek 1
Taal Doet Meer kreeg subsidie voor hun project Gezonde Taal in de Praktijk. Het doel van dit project is de taal- en gezondheidsvaardigheden te verbeteren van anderstalige Utrechters. Zij worden gekoppeld aan vrijwilligers die hen taalcoachging bieden, gerelateerd aan gezondheidsvraagstukken. Naast het werven en trainen van de vrijwilligers is ook de lesmethode aangepast. Buiten Taal Doet Meer kunnen ook andere organisaties werken met de ontwikkelde methode.
1006 1
Maart 2020
Fanga Musoween opvanghuis voor vrouwen en kinderen, zonder verblijfsrecht in Nederland (ook wel ongedocumenteerden genoemd) heeft subsidie gekregen voor het project Kind in Beeld. Het Kind in Beeld project heeft als doelstelling het bieden van opvang en begeleiding aan de kinderen in het Fanga Musow huis, die in het kielzog van hun moeders zijn mee gevlucht. Zij zetten hierbij de eigenheid van het kind centraal om de persoonlijke groei en ontwikkeling te waarborgen, zodat ondanks de impact van het verleden, het kind zich zo normaal mogelijk kan ontwikkelen. Het kind heeft de toekomst.

Fanga
NL Cares Utrecht organiseerde in 2019 een campagne tegen eenzaamheid. Dit deden zij door wekelijks meerdere flexibele activiteiten op hun kalender aan te bieden die voornamelijk op het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen waren gericht. Hieromheen deden zij meerdere malen oproepen onder jonge vrijwilligers om zich in te zetten tegen eenzaamheid. Dit deden zij onder andere op socialmedia, via nieuwsbrieven en op beurzen. In totaal zijn er in Utrecht via het platform van NL Cares in 2019 713 unieke vrijwilligers aan de slag geweest op projecten in de stad.

NLCares
Stichting Happy Motion ontwikkeld met het project Miracles of Music een actueel, maatschappelijk relevant educatief muziekprogramma voor mantelzorgers, verzorgenden, zorgvrijwilligers en -professionals. In totaal zijn er in Utrecht tien muzikaal-educatieve bijeenkomsten georganiseerd, voor in totaal 795 deelnemers waarvan 594 verzorgenden (mantelzorgers en zorgvrijwilliger) en 201 oudere cliënten. Verder hebben zij twee documentaires ontwikkeld en bieden zij mantelzorgers en zorgvrijwilligers en -professionals concrete voorlichting en instructie hoe muziek gericht in te zetten in de dagelijkse zorgtaken.

Miracles of Music Meeting
 
Stichting Gouden Dagen is bij zes nieuwe zorglocaties in de provincie Utrecht gestart met de Gouden Dagen. Gouden Dagen gaat eenzaamheid bij ouderen tegen en instrumenteel in de aanpak is een breed aanbod van welzijnsactiviteiten. Niet eenmalig, maar via een krachtige lokale structuur waarin publieke en private partijen, professionals en vrijwilligers samenwerken om de kwaliteit van leven van ouderen duurzaam te verbeteren. Zo worden gouden dagen gouden jaren.

Gouden Dagen
Februari 2020
Stichting Amerpoort heeft bij dagcentrum De Elleboog een fietslabyrint gerealiseerd. Een fietslabyrint is een systeem waarmee mensen interactieve fietstochten maken door steden en natuurgebieden. Het beeldscherm waarop de fietsroutes worden getoond, is aangesloten op een hometrainer of andere bewegingstrainer. Via het scherm kan een van de vele fietsroutes gekozen worden, zowel steden in Nederland als buitenlandse steden en natuurgebieden. De cliënten kunnen hiermee interactief fietsen/bewegen.

Fietslabyrint3

Januari 2020
Vivium Zorggroep heeft met het project Keep The Heartbeat Gooi-ing, van Vivium Naarderheem en Rotary Naarden-Bussum, de mogelijkheid geboden aan ruim 200 kinderen om de basis opleiding Reanimatie incl. AED af te ronden. Het was een geslaagd evenement, er is hard gewerkt door leerlingen en instructeurs.

foto
 
December 2019
Stichting J&J consortum heeft een prototype van de MEDiLOO gerealiseerd met subsidie van SVU. Dit is een mobiel toilet waarbij de gezondheid van de gebruiker gemeten wordt. De bedoeling is dat dit toilet ingezet gaat worden in  vluchtenlingenkampen. Met dit toilet kunnen negen verschillende bacteria opgespoord worden. De gebruiker kan met een app weten wat zijn of haar persoonlijke conditie is. Op deze manier kunnen besmettelijke uitbraken in een vroeg stadium onderkend worden en kunnen preventieve maatregelen genomen worden.
Mediloo Team Saxion 1 002
Stichting WESP heeft met subsidie van SVU een project afgerond met de naam 'Gastgezin gezocht'. Voor 50 kinderen van de basisschoolleeftijd (die contact hebben met jeugdzorg) is een gastgezin gezocht met het doel om uithuisplaatsing en verzwaring van problematiek van kinderen in de jeugdzorg te voorkomen en voor betere omstandigheden te zorgen als uit huis geplaatste kinderen weer thuis  komen wonen, zodat ouders het aankunnen. Het project is succesvol verlopen. Voor de geprognosticeerde 50 kinderen zijn in anderhalf jaar tijd ouders van een vriend(innet)je gezocht, die wekelijks een dag(deel) gastgezin wilden zijn.

WESP gastgezin folders

November 2019

Abrona heeft mede met subsidie van SVU een project gerealiseerd voor betere behandeling van slaapproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking. Hiervoor is een slaapteam samengesteld en is gebruik gemaakt van (innovatieve) hulpmiddelen. Ook na dit project zal het slaapteam actief blijven om cliënten te ondersteunen in het hebben van een goede nachtrust.

Beter slapen

Survivors van kinderkanker komen levenslang voor controle op de LATER-poli (LAngeTERmijneffecten van kinderkanker), omdat de ziekte en behandeling kunnen leiden tot meer gezondheidsproblemen dan bij leeftijdsgenoten. Deze problemen komen ook vaak pas na jaren aan het licht. Veel survivors missen informatie over het leven met deze blijvende gevolgen van hun behandeling en hebben behoefte aan contact met lotgenoten. Op de LATER-poli van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie wordt dit opgelost door het inzetten van survivorsteuners. Dit zijn speciaal opgeleide vrijwilligers die de bezoekers van de LATER-poli informeren, een luisterend oor bieden en praktische hulp en advies geven.Het project ‘Survivorsteuners van de VOKK (Vereniging Ouders, Kinderen & Kanker) op de LATER-poli’ zorgde er door middel van verschillende activiteiten voor dat de komst van de survivors naar de landelijke LATER-poli soepel zou verlopen en dat zij bij hun bezoek informatie, een luisterend oor en eventueel praktische steun vonden.

foto vrijwilligers Laterpoli en inloop Máxima

 
Woon- en zorgcentrum De Haven uit Bunschoten heeft met o.a. subsidie van de SVU een beleeftuin aangelegd. Deze tuin is voor iedereen toegankelijk van zonsopkomst tot zonsondergang maar is vooral voor de cliënten, familie, mantelzorgers en medewerkers van de Haven. Bij de aanleg is uitgegaan van een prikkeling van de zintuigen door het aanbieden van materialen. Dit betreft beplanting, dieren, beweegtoestellen en elementen die een beroep doen op het geheugen van cliënten. 

De Haven beleeftuin4
De Haven beleeftuin3
Oktober 2019

Stichting Muziekids heeft met o.a. een subsidie van SVU de Armin van Buuren Muziekids Studio geopend in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Hiermee wordt de mogelijkheid gecreeërd om kinderen tijdens het verblijf in het ziekenhuis kennis te laten maken met het zelf maken en spelen, beluisteren en beleven van muziek en video.

ADM 1835 544 1

ADM 1160 13 1
Handje helpen heeft subsidie ontvangen voor het project Mantelzorgmaatje. Doel van het project is de volhoudtijd en/of zelfstandigheid van mantelzorgers te vergroten, waardoor opname van de naaste kan worden uitgesteld - en zeker niet minder belangrijk- het welzijn van de mantelzorger wordt vergroot. Dit hebben zij de afgelopen 2,5 jaar kunnen realiseren voor 40 mantelzorgers.

Mantelzorgmaatje
September 2019

Huize het Oosten uit Bilthoven heeft met subsidie van SVU een belevenistafel kunnen aanschaffen zodat bewoners met dementie ondersteund kunnen worden bij een zinvolle dagbesteding.
FOTO Belevenistafel HHO IMG 5447

Op zaterdag 22 juni 2019 heeft het UMC Utrecht een Hart- en Vaatdag georganiseerd. Deze dag vond plaats in Stadion en Sportcentrum Galgenwaard. Er werden diverse presentaties gegeven (zowel wetenschappelijk als niet wetenschappelijk) en er was een informatiemarkt. Verder werden er beweegworkshops aangeboden. Er is een filmpje van de dag gemaakt en er is een fotoimpressie te bekijken.

HartVaatdag 087 LowRes

Stichting PAL heeft regionale netwerken opgezet voor de kinderpalliatieve zorg in een landelijke samenwerking. Binnen dit project is het reeds opgezette netwerk in Holland Rijnland voortgezet en doorontwikkeld. Daarnaast zijn er nog zes regionale Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) opgezet.

PAL
Augustus 2019

Op 5 augustus 2019 waren we aanwezig bij de opening van de snoezelkamer in De Antoniushof in Bussum, een locatie van Vivium. Het initiatief voor deze snoezelkamer kwam van de verzorging en met name Hilde heeft zich hiervoor hard gemaakt. De bewoners kunnen hier heerlijk ontspannen en zoals op de foto te zien is, zijn de verzorgenden er ook heel blij mee.

SVU 5 8 2019 opening snoezelkamer vivium

 

Juli 2019  

Dichtbij de longafdeling van het Tergooi Ziekenhuis is een huiskamer ingericht zodat de patienten die langdurig in het ziekenhuis verblijven en vaak een slechte conditie hebben, toch de mogelijkheid hebben om even naar een andere plek te kunnen gaan. Verpleegkundigen uit het team van de longafdeling hebben in hun vrije tijd een plan gemaakt voor de inrichting. 

   huiskamer longafd. Gooi Noord met subsidie Stichting Voorzorg Utrecht                                                                                                                                                                                                                  

huiskamer longafd Gooi Noord met subsidie Stichting Voorzorg Utrecht

Het Meander MC in Amersfoort kreeg subsidie om de gang en de wachtruimte naar de OK te voorzien van afleidende, deels digitale, animaties zodat bevorderd wordt dat de kinderen en hun ouders wat meer ontspannen kennis maken met het operatiecomplex.

                      Meander Kindvriendelijke OKC 1 met subsidie van Stichting Voorzorg Utrecht    Meander Kindvriendelijke OKC 2 met subsidie van Stichting Voorzorg Utrecht                                                                                                                                                                                                       

Op woensdag 3 juli 2019 vond de Kick Off van project Voedselapotheek Schothorst plaats in Het Groene Huis Amersfoort. In samenwerking met Apotheek Orion organiseerden zij een bijeenkomst met als doel samen met andere initiatieven een gezonde verandering te starten in de wijk Schothorst. Meer info en een filmpje van de Kick Off is hier te vinden.
 Divers Doof Drank en Drugs met subsidie Stichting Voorzorg Utrecht

Stichting Divers Doof te Houten heeft video's gemaakt met en voor dove en slechthorende jongeren over de risico's van drank, drugs en gamen. Het D&D coaching pakket wordt de komende jaren actief gebruikt in zorg-, preventie- en bewustwordingsactiviteiten van D/SH jongeren, ouders en onderwijsorganisaties. Het pakket is online vrij beschikbaar als kosteloze downloadhttp://www.booz.nu/drank-drugs-en-games/.
 hospice Amsterdam Zuidoost
Op 8 juli 2019 werd Hospice Amsterdam Zuidoost geopend. In dit multiculturele 'bijna thuis huis' kunnen zes patiënten terecht. Er is ook een familiekamer, een gemeenschappelijke woonkamer en een grote tuin. Stichting Voorzorg Utrecht leverde een financiële bijdrage voor de inrichting. Meer info: Hospice Amsterdam ZuidOost
 
De Nederlandse Vereniging voor Autisme te De Bilt kreeg subsidie voor het project 'Ouders in gesprek'. Ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis kregen een training om sterker in de schoenen te staan tegen reacties en vooroordelen uit de omgeving. Meer info: Nederlandse Vereniging Voor Autisme en Landelijke Oudervereniging Balans
Juni 2019

Thomashuis Maartensdijk
Het Thomashuis in Maartensdijk viert haar 10-jarig jubileum en ter gelegenheid daarvan werd en 4-persoonsfiets aangeschaft: een droom kwam uit! Op 29 juni is de fiets feestelijk gepresenteerd. Wij wensen de bewoners en hun begeleiders veel fietsplezier!
Vredestein fiets met subsidie Stichting Voorzorg Utrecht
Thomashuis Maartensdijk 4 persoonsfiets met subsidie Stichting Voorzorg Utrecht
 
bijniernet logo
BijnierNET heeft na de registratie van de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen (KSB) in september 2018 vervolgstappen gezet om de in de KSB geconstateerde knelpunten op te lossen. Een belangrijk probleem was het gebrek aan begrijpelijke, eenduidige en toegankelijke informatie voor patiënten en hun naasten. Hiervoor heeft BijnierNET een set van zes informatiebrochures ontwikkeld en gepubliceerd.

Mei 2019

Op 16 mei 2019 werd Stadshospice Utrecht heropend door burgemeester Jan van Zanen van Utrecht. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst en in aanwezigheid van de vrijwilligers, het bestuur, de directie en circa honderd genodigden, waaronder huisartsen, verpleegkundigen, gemeente, relaties uit de stad, collega-hospices en opleiders. Na ruim 15 jaar intensief gebruik van het hospice was het tijd voor een opfrisbeurt: Het interieur heeft dan ook een metamorfose ondergaan: Lichter, moderner, vrolijker. Maar ook nog steeds: warm, gastvrij en sfeervol. Stichting Voorzorg Utrecht gaf 15 jaar geleden een bijdrage voor de inrichting en nu opnieuw voor de herinrichting.
Stadshospice Utrecht met subsidie Stichting Voorzorg Utrecht
 
 Mede dankzij de financiële steun van Stichting Voorzorg Utrecht hebben de 75 deelnemers aan de TandemTocht Keistad op 25 mei 2019 een prachtige dag gehad. Dit jaar vond de tocht plaats door het bosrijke gebied ten westen van Amersfoort. Het eerste rustpunt was bij molen De Windhond te Soest, de lunch werd aangeboden op Groot Kievitsdal in Baarn en het derde rustpunt was aan de Grote Melm gelegen aan de Eem. Start- en finishplaats was ambiance Houtrust te Hooglanderveen. Naast de 75 deelnemers waren er nog ongeveer 100 vrijwilligers (voorfietsers, verkeersbegeleiders, mensen voor de catering en de bestuursleden) die ervoor hebben verzorgd dat alles prima verliep. Binnenkort kunt u een impressie van de tocht zien op: www.tandemtochtkeistad.nl.
Tandemtocht Keistad

Met de financiële steun van ons fonds heeft het Helen Dowling Instituut te Bilthoven een zogenoemde ‘wachtlijstmodule’ kunnen ontwikkelen en implementeren om toekomstige cliënten op de wachtlijst toch alvast hulp te kunnen bieden. De wachttijden voor hulp bij het HDI zijn – net als in de gehele GGZ sector – onverantwoord lang en kunnen klachten doen toenemen. Naast inspanningen om doorstroom van cliënten te verbeteren en extra behandelaren aan te nemen, is dit project gestart om mensen zo snel mogelijk te kunnen helpen met een beperkte vorm van behandeling. klik hier voor de website van het HDI
 Helen Dowling Instituut logo

 

 Opening De Oude Bieb Achterveld bron de Leusder Krant
 
In Achterveld is mede door ons fonds de inrichting gesubsidieerd van een unieke leefomgeving voor 5 jongeren tussen 17 en 23 jaar die uit een pleeggezin, gezinshuis of problematische thuissituatie komen. Stichting Klein Agteveld, King Arthur Groep en DAVA hebben gezamenlijk van het gebouw een multifunctioneel centrum weten te maken van waaruit jongeren, ouderen en anderen in de samenleving ondersteund kunnen worden."De oude bieb" is een relatief klein project met een enorme impact. In zijn totaliteit geeft het project ondersteuning en zingeving in alle levensfasen: jongeren, volwassenen en ouderen. Er ontstaat een cirkel, waarbij het krijgen van ondersteuning van elkaar mogelijk is, maar er daarnaast ook zingeving geboden wordt aan iemand anders. Klik hier voor het filmpje: Klein Agteveld: op weg naar zelfstandigheid in de oude bieb Achterveld

April 2019

logo vokk 220 zonder schaduw
De Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker te Nieuwegein heeft mede met subsidie van Stichting Voorzorg Utrecht een prentenboekje: Immuno-Lisa over immunotherapie gemaakt. Ook in de kinderoncologie wordt immunotherapie toegepast en kinderen (en hun ouders, broertjes en zusjes) hebben behoefte aan duidelijke uitleg zodat ze begrijpen wat immunotherapie is en doet en wat ze moeten ondergaan. Al eerder kreeg deze vereniging subsidie voor de boekjes Chemo-Kasper en Radio-Robbie.

Immuno Lisa met subsidie Stichting Voorzorg Utrecht

Het boekje Immuno-Lisa is te bestellen in de webwinkel van de VOKK
 
Op 16 april organiseerde Stichting MeeleefGezin te Doorn een congres 'Werk maken van MeeleefGezinnen’ waarbij Koningin Maxima een boekje “Steunpilaren, MeeleefGezin werkt!” kreeg uitgereikt dat door de Stichting Voorzorg Utrecht werd gesubsidieerd. Kijk voor meer informatie: Koningin Maxima ontvangt het boekje dat door Stichting Voorzorg Utrecht werd gesubsidieerd
 
Stichting Wielewaal organiseert vakantiedagopvang (kinderthemaweken), logeerweekenden en groepsvakanties voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Er zijn vakantieactiviteiten voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en/of met ADHD/ASS. De activiteiten worden begeleid door enthousiaste vrijwilligers. Met subsidie van Stichting Voorzorg Utrecht kon een kinderthemaweek in de regio Utrecht worden georganiseerd.
 Wielewaal kinderthemaweek met subsidie van Stichting Voorzorg Utrecht 02
Reactie van een vrijwilliger: M. (19 jaar): “Ik loop stage vanuit mijn opleiding Sport & Gezondheid. Het was genieten met de kinderen op de kinderthemaweken, we hadden het allemaal heel leuk. Eén van de mooiste dingen om te zien, vond ik hoe de kids onderling met elkaar omgingen. Aan de ene kant zagen ze de beperkingen van de ander niet, maar tegelijkertijd stonden ze heel open om elkaar te helpen. Daar onderdeel van uitmaken en mijn steentje te kunnen bijdrage is niet alleen heel leerzaam, maar ook heel leuk en waardevol.“
Wielewaal kinderthemaweek met subsidie van Stichting Voorzorg Utrecht 01
Deelnemer M. (11 jaar) komt al vijf jaar naar de vakantiedagopvang in Utrecht. Elk jaar kijkt ze er weer enorm naar uit. Al ruim voor de vakantieweek is ze nieuwsgierig wie er allemaal komen en of haar de vaste begeleider er weer is. Op de vraag wat zij het allerleukste vindt antwoordt M.: “Alles! Ik vind knutselen heel leuk, maar samen eten koken ook en het allerleukste is toneelspelen en een liedjes zingen. We hebben dan heel veel lol en vooral als het fout gaat.”
 
logo vivium zorggroeplocatie De Antonius Hof in Bussum kon mede met subsidie van Stichting Voorzorg Utrecht een snoezelruimte voor de 132 bewoners realiseren.

Vivium snoezelruimte met subsidie van Stichting Voorzorg Utrecht 01    Vivium snoezelruimte met subsidie van Stichting Voorzorg Utrecht 02

Maart 2019
 
Het Helen Dowling Instituut in Bilthoven kreeg subsidie voor het maken van vier voorlichtingsfilms over de psychologische gevolgen van kanker.
U kunt de films bekijken op:
psychologische gevolgen van kanker
HDI psychologische gevolgen van kanker films met subsidie van Stichting Voorzorg Utrecht
 
De Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School kreeg subsidie voor het project 'We doen het zelf met diabetes op school'. Kinderen met diabetes type 1 in het basis- en voortgezet onderwijs kunnen terecht op een online platform voor specifieke informatie, vragen, uitwisseling en ervaringsfilmpjes. De leerlingen kunnen spreekbeurtmaterialen downloaden en ook is het mogelijk blikjes met informatiekaartjes te bestellen die kunnen worden uitgedeeld in de klas.

Zorgeloos met Diabetes naar School uitdeelblikjes met subsidie van Stichting Voorzorg Utrecht
Kijk voor meer informatie op:
Spreekbeurt Diabetes 1
 
Met financiele steun van ons fonds heeft het Nationaal MS Fonds de brochure 'MS en pijn' uitgebracht. Deze brochure is te bestellen bij het MS Fonds. In de loop van 2019 en 2020 zullen 11 verschillende webinars geplaatst worden op hun website MS en gezondheid
MS en pijn met subsidie van Stichting Voorzorg Utrecht
 
De stichting UW Ouderplatform te Maarssen heeft met financiele steun van Stichting Voorzorg Utrecht het project 'Eigen Regie 2018' uitgevoerd. De Stichting UW Ouderplatform heeft tot doel het ondersteunen van gezinnen mt kinderen die een ondersteuningsvraag hebben, zodat zij zich kunnen ontwikkelen en meedoen in de samenleving. Met dit project werden ouders ondersteund in het voeren van de eigen regie en het versterken van vaardigheden in het voeren van de eigen regie door middel van trainingen en ouderbijenkomsten.

UW ouderplatform training met subsidie Stichting Voorzorg Utrecht
December 2018
 
Stichting De Bagagedrager te Drempt heeft het project 'Stigmatools in de praktijk' ontwikkeld. Hulpverleners binnen de GGZ en lotgenotencontactgroepen kunnen de werkvormen van de stigmatools gebruiken om stigma's te verminderen. Kijk voor meer informatie op De Bagagedrager
stigmatoolskoffer met subsidie van Stichting Voorzorg Utrecht 
 
Taal doet Meer in Utrecht kreeg subsidie voor het project 'Gezonde Taal in de praktijk'. Dit project heeft het doel de taal- en gezondheidsvaardigheden te verbeteren van anderstalige Utrechters. Vrijwilligers bieden anderstalige Utrechters taalcoaching, gerelateerd aan gezondheidsvraagstukken. Hiermee wordt bijgedragen aan de zelfredzaamheid van een kwetsbare groep Utrechters.
Gezonde Taal lesbrieven met subsidie van Stichting Voorzorg Utrecht
Gezonde Taal met subsidie van Stichting Voorzorg Utrecht
 
November 2018
 
Stichting Droomdag te Roelofarendsveen bezorgt gezinnen waarvan een ouder kankerpatient, levensbedreigend of langdurig ziek is een overgetelijke, onbezorgde dag waarbij de dromen van het gezin centraal staan.
Met subsidie van Stichting Voorzorg Utrecht beleefden 5 gezinnen uit de regio Utrecht zo'n mooie dag!


Reactie van 1 van de gezinnen: "Een heerlijke dag om met elkaar als gezin mooie herinneringen te maken en het was voor ons een dag zonder zorgen met superveel gave en snelle activiteiten. Met de gezelligheid en warme aandacht van onze begeleiders keeg de dag een gouden randje. Dank jullie wel."
Droomdag met subsidie St Voorzorg Utrecht
 
logo Bartimeus
Bartimeus Sonneheerdt te Zeist kreeg subsidie voor het project Urban Bootcamp. Dit project heeft als doel dat meervoudig beperkte bewoners zo veel mogelijk zelfstandig een 'fitness programma' (boot camp) kunnen volgen. Bewoners van Bartiméus in Doorn krijgen met behulp van een app gesproken instructies voor oefeningen die ze buiten kunnen doen, afgestemd op hun mogelijkheden. Voor het uitzetten van de fitnessroute zijn beacons geïnstalleerd op het terrein van Bartiméus in Doorn. Met deze zendertjes is het mogelijk om de bewoner te localiseren en hem of haar een gepersonaliseerde route en programma aan te bieden. Op bestaand straatmeubilair zijn aanpassingen gedaan zodat dit gebruikt kan worden voor training en oefening.
Bartimeus Urban Bootcamp met subsidie van Stichting Voorzorg Utrecht
Hier ziet u het dinsdagmiddag fitnessclubje van Bartiméus aan de slag.
Elke dinsdagmiddag komen deze meervoudig beperkte bewoners bij elkaar om te sporten.
Het Urban Bootcamp biedt hiervoor een goede mogelijkheid en is leuk om te doen.
In de lantarenpaal hangt een beacon die signalen uitzendt naar de i-phone van het meisje in de rolstoel.
Zo krijgen de sporters hun oefeningen te horen.
In dit geval wordt gevraagd de armen in de lucht te steken alsof ze een boom zijn en hun armen de takken, die in de wind meewaaien.
 
 
 Oktober 2018
sensoor
Mede met subsidie van ons fonds kon Sensoor - de Landelijke Luisterlijn - de pionierslocatie Lelystad opzetten. Sensoor werkt met vrijwilligers die 365 dagen per jaar, 24 ur per dag via telefoon en email en overdag per chat een luisterend oor bieden. Lelystad is de 26e locatie.
 
De revalidatieafdeling van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort kreeg subsidie voor de aanschaf van activiteitenmonitors die kunnen worden ingezet bij de revalidatie van CVA-patienten. Kijk voor meer info op: activiteitenmonitors MeanderMC
 
September 2018
Image
De Angst, Dwang en Fobie stichting kreeg financiele steun van ons fonds om op 22 september 2018 het congres ‘Open over Angst en Dwang’ te organiseren. Het is de start van een meerjarencampagne om het taboe rond angst en dwang te doorbreken. Staatssecretaris Blokhuis zal het congres openen. Ook zijn auteur Daan Heerma van Voss en acteur en cabaretier Pepijn Schoneveld op het congres aanwezig. Allen vinden het belangrijk dat er meer openheid komt rond angststoornissen. Meer info: Jubileumcongres Angst, Dwang en Fobiestichting
 
 "Een herinnering om in te lijsten", zo noemden de acht bewoners van de woongroep Gulperberg van 's HeerenLoo hun weekendje weg dat dankzij de belangeloze inzet van hun begeleiders en een aantal sponsoren en subsidie van ons fonds kon worden gerealiseerd.
 HeerenLoo uitje met subsidie Stichting Voorzorg Utrecht
 
logo Muziekids
Op 4 september 2018 werd in het Prinses Maxima Centrum de Armin van Buuren Muziekids Studio geopend!
 
Armin van Buuren Muziekids studio met subsidie van Stichting Voorzorg Utrecht

Opening Armin van Buuren Muziekids studio met subsidie van Stichting Voorzorg Utrecht

Opening Muziekids studio Pr Maxima met subsidie van Stichting Voorzorg Utrecht

Augustus 2018
  
In Oudewater is door ouders van kinderen met een verstandelijke beperking een wooninitiatief opgezet. Inmiddels wonen 8 jongvolwassenen in De Parel van Oudewater in Hekendorp. Stichting Voorzorg Utrecht verstrekte subsidie om een aantal gemeenschappelijke ruimten in te richten.
Parel van Oudewater met subsidie van Stichting Voorzorg Utrecht
 
Juli 2018
Veel blije bewoners van woongroep Amervoorde in Amersfoort: mede met subsidie van Stichting Voorzorg Utrecht konden de woonkamers en keuken worden ingericht en werd zo een droom gerealiseerd: begeleid wonen in een mooi en veilig huis!
Amervoorde bewoners subsidie Stg Voorzorg Utrecht
 
Amervoorde subsidie Stg Voorzorg Utrecht
 
 
logo Bartimeus
Hoe kom je je dag door als je niet weet wanneer het dag of nacht is? Als je niet weet hoelang het nog duurt tot er iemand bij je langskomt voor een activiteit? Mensen met een visuele en verstandelijke beperking zijn niet in staat om klok te kijken en kunnen lastig inschatten hoe lang een bepaalde tijdsperiode duurt. Zo ontstaat een verstoord dag- en nachtritme, wat veel onzekerheid veroorzaakt over het verloop van de dag en de verschillende activiteiten op een dag. Bartiméus FabLab is een afdeling van Bartiméus Sonneheerdt die is gespecialiseerd in innovatieve, slimme digitale hulpmiddelen voor mensen met MVG. Deze afdeling heeft met behulp van specifieke technologie een aangepaste klok ontwikkeld. Dankzij de aangepaste klokken en intelligente planborden krijgen bewoners van Bartiméus een hulpmiddel om de structuur van een dag of week te ervaren op een voor hen begrijpelijke manier. Het mooie van het project 'Tijd en tijdbeleving' is, dat deze toepassing niet alleen geschikt is voor cliënten van Bartiméus, maar breed maatschappelijk ingezet kan worden bij meerdere groepen zoals mensen met dementie of niet-aangeboren hersenletsel. Doordat mensen zelf in staat zijn om de tijd en bijbehorende activiteiten waar te nemen, creëert dit rust in hun leven en wordt de zelfstandigheid van deze kwetsbare mensen met een (meervoudige) beperking sterk bevorderd.
tcm klok voor mensen met een dag- en nachtritme achterstand
 
 
Present logo
Stichting Present te Veenendaal heeft voor het project "Jong-voor-zorg" subsidie gekregen zodat de 200 brugklasleerlingen van het Rembrandtcollege een dagdeel mee konden lopen en helpen bij een zorginstelling in Veenendaal en omgeving. Deze activiteiten waren helemaal gericht op vrijwilligerswerk en wordt daarom ook maatschappelijke stage genoemd. Iets goed doen voor een ander en kennismaken met andere doelgroepen. In de regio van Veenendaal zijn verschillende zorginstellingen die hebben meegewerkt aan dit project en de leerlingen hebben zelf hun keuze bepaald naar aanleiding van het aanbod. De verschillende organisaties die hebben meegewerkt zijn o.a. Abrona, Charim, Philidelphia, De Parel en de De Boogh. De activiteiten die werden aangeboden waren o.a. bingo met ouderen, werken of spelen met mensen met een verstandelijke en soms ook een lichamelijke beperking, knutselen, bakken, tuinieren, dierenverblijven opknappen en nog veel meer.
Present met subsidie van Stichting Voorzorg Utrecht
 
Juni 2018
Op 1 juni 2018 was het zover! De Belevingstuin bij De Wijde Mantel (Rudolphstichting)in De Glind werd geopend. Er konden voel- en vlinderkastjes worden getimmerd. Er staan eetbare planten. Er is een belevingstuin gemaakt met vijf eilanden de een beroep doen op een van de zintuigen van de bezoeker: gehoor - een soundpost op zonne-energie en een windgongframe, gezicht - een gebogen pergola met gekleurde panelen, reuk - geurende beplanting, smaak - groeibakken om zelf groente en kruiden te verbouwen, tast - een waterelement en voelpanelen.
tuin De Wijde Mantel met subsidie SVU
 
Mei 2018
 
Op 24 mei 2018 heeft de BOSK familiedag plaatsgevonden in de Apenheul. Een dag waar mensen met een lichamelijke handicap, broertjes, zusjes en ouders zichtbaar genoten van het samen zijn en de (loslopende) apen in het park.
BOSK familiedag 2018 met subsidie van Stichting Voorzorg Utrecht
 
Op 7 mei jl. werd het vernieuwde sportcentrum van Reade in Amsterdam feestelijk geopend.
Met subsidie van ons fonds konden er drie elektrostimulatie-apparaten worden aangeschaft.
opening sportcentrum Reade 7 mei 2018
opening sportcentrum Reade 7 mei 2018
  Elektrostimulatie Reade met subsidie Stichting Voorzorg Utrecht       
Elektrostimulatie Reade
Rolstoelergometer Reade
April 2018
Ypsilon
Ypsilon, de vereniging van familieleden en betrokkenen van mensen met psychosegevoeligheid, heef voor mantelzorgers in de GGZ het begrip vraagverlegenheid op de kaart gezet. Er is niet alleen een toolkit ontworpen waarmee mantelzorgers hun isolement kunnen verminderen, maar er ligt ook een visiesheet waarmee belangenbehartigers naar gemeenten in hun regio kunnen stappen om aandacht te vragen voor vraagverlegenheid.
Meer info: toolkit vraagverlegenheid YPSILON
 
Sherpa
Sherpa heeft met subsidie van ons fonds een BeleefTV kunnen aanschaffen. Dit is een interactieve tafel die op speelse wijze activeert en stimuleert tot beweging en sociale interactie. Er kunnen spellen op worden gespeeld, muziek geluisterd en foto's en video's worden bekeken. De BeleefTV wordt inmiddels met enthousiasme gebruikt op de dagbestedingsgroepen voor mensen met een ernstige meervoudige beperking.
Sherpa BeleefTV met subsidie Stichting Voorzorg Utrecht
Sherpa Beleef TV met subsidie Stichting Voorzorg Utrecht
 
Maart 2018
Logo verwendag voor moeders
Op 24 maart2018 werd voor de 18e keer de verwendag voor moeders georganiseerd. De verwendag is bedoeld voor moeders in Houten die een thuiswonend kind hebben met een handicap of chronische ziekte en de opzet is de moeders een ontspannen dag te bezorgen vol vrolijke activiteiten. Dat is zeker gelukt! Het werd een fijne dag uit met workshops, rondvaart, lunch, Avifauna etc. Een verslag van de dag is te lezen op https://www.verwendagvoormoeders.nl/verslag/
verwendag voor moeders met subsidie st voorzorg utrecht
 
Abrona
Abrona, locatie Orionplein Sterrenberg te Huis ter Heide kreeg subsidie om een snoezelbad te plaatsen. Deze plek is voor clienten heerlijk om te kunnen ontspannen en te genieten van het warme water, muziek om naar te luisteren al dan niet gecombineerd met bubbels. Er wordt al veel gebruik van gemaakt: lekker spetteren!
Abrona snoezelbad maart 2018
 
 Bijniernet
Stichting Bijniernet te Soest kon met subsidie van ons fonds 7 minidocu's ontwikkelen. Deze minidocu's gaan over mantelzorg en co-management en over de zeldzame bijnieraandoeningen Feochromocytoom, AGS en PAIS2. U kunt ze hier bekijken: Minidocumentaires Bijniernet
 
Op 14 maart 2018 werd de Herinnermuur in 't Huis aan de Vecht in Utrecht (AxionContinu) officieel geopend en we waren erbij.
De Herinnermuur is een plek om met anderen te kunnen stilstaan bij verhalen en gevoelens die spelen rondom loslaten en afscheid nemen. Via de Herinnermuur worden belangrijke herinneringen weer even tastbaar door er met elkaar over te praten. Kunstenaar Marjolijn Zwakman heeft in samenwerking met medisch antropoloog Anke Tijtsma het idee uitgewerkt.
opening herinnermnuur AxionContinu t Huis aan de Vecht met subsidie Stiching Voorzorg Utrecht
 
Stichting Revief te Utrecht heeft met financiele steun van ons fonds Lotgenotenondersteuning kunnen bieden aan mensen die als kind seksueel misbruikt zijn.
 
Februari 2018
Bij de woongemeenschap Christophorus van Amerpoort in Bosch en Duin is een belevingstuin gerealiseerd.
Hier kunnen de kinderen met een verstandelijke en meervoudige beperking veilig spelen en bewegen: alleen of samen met begeleiders, ouders en broertjes en zusjes.

Abrona tuin Christophorus met subsidie van de SVU 2                                                                                                                                                                                                                                                  
 Abrona tuin Christophorus met subsidie van de SVU
 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-November 2017
In de Woongroep Bussum zijn in oktober 2017 22 jongeren met een verstandelijke beperking ‘ingetrokken’. Zij hebben allemaal een eigen appartement en maken gebruik van de gemeenschappelijke woonkamers met keukens. Mede met subsidie van de SVU zijn drie woonkamers sfeervol ingericht met elk een eigen accent. De kamers hebben elk een thema gekregen en genoemd naar een grote hoofdstad, zoals Parijs en New York. Op 18 november 2017 is de woongroep officieel geopend in aanwezigheid van onze voorzitter mevrouw drs. G.M. Siegerink.
 
Woongroep Bussum inrichting met subsidie Stichting Voorzorg Utrecht                                     woongroep Bussum
 
 
Oktober 2017
 Woonzorgcentrum Vredenoord te Huis ter Heide kon met subsidie van ons fonds een BeleefTV aanschaffen voor het project "Positieve Prikkels in de huiskamer" met als doel dat onrust bij bewoners wordt verkleind. Deze BeleefTV biedt een divers aanbod an vermaak en maakt het deelnemen aan activiteiten makkelijker en leuker. Het is een groot tv-scherm op wielen die als tafel gebruikt kan worden maar ook staand als tv. In deze tv zijn allerlei interactieve spellen, polygoonjournaals, en platen van vroeger te zien. Alles is met touchscreen te bedienen en men kan foto's bekijken, het kan worden vergroot en verkleind naar wens.
 
Stichting De Regenboogboom te Soest heeft zieke kinderen in het Zuwe Hofpoortziekenhuis bezocht. Vrijwilligers zingen liedjes, vertellen verhalen en gaan op een speelse ontdekkingsreis, wat een prettige manier is om eigen kracht en waardigheid teriu te vinden. Met een Regenboogboom vol kristallen worden de kinderen meegenomen naar hun eigen droomwereld. In plaats van de problemen van alledag komt er ruimte voor een plek waar een kind zichzelf kan zijn, kan ontladen en kracht op kan doen. Die kracht kan later ook weer opgeroepen worden. Een kristal geplukt uit de Regenboogboom helpt ze herinneren hoe. Lees hier het bedankje van de Regenboogboom.
 
Er is ontzettend hard gewerkt bij Kunst, Lunch en Cadeau in Zeist. In juni kwam er een facelift van de locatie met de nieuwe naam: Bij Johannes. Waar komt de naam vandaan? Johannes was een timmerman - een ambachtsman - die alles zelf maakte. Naar hem is de straat genoemd. Ook de clienten van Abrona Bij Johannes maken alles zef in het restaurant en in het atelier. De tuin is inmiddels ook klaar en is een extra cadeautje voor de gasten om heerlijk te kunnen lunchen en te genieten van alles wat daar groeit en bloeit.
“We hadden nooit durven dromen dat we zo’n mooie tuin zouden krijgen!”

Abrona tuin Bij Johannes met subsidie Stichting Voorzorg Utrecht     Abrona tuin Bij Johannes met subsidie Stichting Voorzorg Utrecht.02

 
September 2017
Stichting Pro Intermetzo heeft subsidie gekregen voor de aanleg van een Cruyff Court bij locatie Valkenheide in Maarsbergen. Op de locatie Maarsbergen verblijven kinderen en jongeren die vanwege hun complexe hulpvraag tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen. Midden op het terrein van deze zorginstelling ligt nu een prachtig kunstgrasveldje, waar jongeren, begeleiders en ook mensen uit de buurt naar hartenlust kunnen sporten. Op 13 september 2017 vond de opening plaats.
Cruyff Court Valkenheide met subsidie Stichting Voorzorg Utrecht
 
Augustus 2017
Stichting De Mantelmeeuw te Woerden heeft een voorlichtingsfilm gemaakt over vrijwillige terminale thuiszorg van de stichting.
Deze film zal op 7 oktober 2017 tijdens het Korenfestival 'Voices for hospices' bij het publiek in Woerden worden geintroduceerd.
Ook komt de film op de website http://www.demantelmeeuw.nl/ en zal onder de zorgbemiddelaars, zoals ziekenhuizen, huisartsen en thuiszorgmedewerkers worden verspreid.
 
Juli 2017
utrechtcares
UtrechtCares biedt flexibel vrijwilligerswerk aan waarbij de ontmoeting met mensen uit kwetsbare groepen centraal staat. Als vrijwilliger bij Utrecht Cares bepaal je zelf wanneer, hoe vaak en voor welke vrijwilligersactiviteit je je aanmeldt. Via de online kalender worden op iedere dag van de week (vooral ’s avonds en in het weekend) leuke vrijwilligersactiviteiten aangeboden voor enthousiaste mensen en waarvoor extra kennis of kunde niet nodig zijn. Kijk voor meer informatie op:  https://goo.gl/HtAZS2.
Stichting Voorzorg Utrecht heeft twee activiteiten gesteund:
een wekelijkse "een frisse neus halen-wandelactiviteit met ouderen bij 't Huis aan de Vecht
UtrechtCares Wandelactiviteit Huis aan de Vecht met subsidie van Stichting Voorzorg Utrecht
 
UtrechtCares Wandelactiviteit met subsidie van Stichting Voorzorg Utrecht
 
en de doorontwikkeling van de wandelactiviteit met kinderen met een meervoudige handicap bij logeerhuis Oeroeboeroe
Logeerhuis Oeroeboeroe met subsidie van Stichting Voorzorg Utrecht logeerhuis Oeroeboeroe
 
Juni 2017
Op de dag van de verpleging (12 mei) werd door een aantal verpleegkundigen de theatervoorstelling 'DRUK' opgevoerd. Vanwege de grote belangstelling werden nog extra voorstellingen gespeeld op 13 mei en 16 juni. Het doel van deze theatervoorstelling was om het publiek mee te nemen in de drukte in de zorg en de liefde voor het vak. Van daaruit wilden de makers een nieuw elan bewerkstelligen waarmee verpleegkundigen na het zien van DRUK aan het werk konden gaan. De cast bestond uit vier verpleegkundigen, allen werkzaam in het Meander Medisch Centrum te Amersfoort. De band bestond uit twee zangeressen en twee gitaristen, waarvan drie verpleegkundigen en een geestelijk verzorger. Theatergroep Bint had de regie en zorgde voor veel afwisseling in de voorstelling. Tim Driessen, bekend van zijn band De Ministers maakte speciaal voor deze voorstelling het lied 'Beter'. Terugkijken? Klik op: lied "Beter" door Tim Driessen-Theatergroep BINT
theatervoorstelling druk dag van de verpleging
 
----------------

 Meander MC

Een eigentijdse manier van patientenzorg: een afspraak met een medisch specialist kan in het Meander MC te Amersfoort ook met een videoconsult vanuit huis, via een computerscherm. Patiënten die gewoonlijk gebeld worden door hun arts, krijgen nu de mogelijkheid om een ‘bijna echt-gesprek’ te voeren via hun computer of tablet. Door de inzet van een speciale ‘videobutler’, een medewerker die van te voren zorgt voor een goede voorbereiding en stabiele verbinding, hebben patiënt en arts geen last meer van haperende techniek. Ons fonds heeft een bijdrage geleverd aan dit project, lees meer in het artikel dat verscheen in de Veense Courant: https://goo.gl/Ts2Ent
 
 ----------------
 
Op 1 juni jl. was onze voorzitter Trudie Siegerink aanwezig bij de opening van het vernieuwde lunchcafé 'Bij Johannes' van Abrona. Cliënten met een licht verstandelijke beperking runnen het café en de winkel in Zeist. De afgelopen maanden is er flink verbouwd om bezoekers een nog betere beleving te kunnen bieden. Je kunt vanuit het restaurantgedeelte de winkel in kijken en andersom. Dit zorgt voor meer contact en interactie. De keuken is gemoderniseerd met nieuwe apparatuur en de bar is bekleed met kleurige, zelf beschilderde tegels voor een vrolijke sfeer. De tuin zal binnenkort worden aangepakt, hiervoor heeft ons fonds subsidie toegezegd.
opening Bij Johannes 1 juni 2017
 
Mei 2017
Taal doet meer lesbrieven met subsidie van Stichting Voorzorg Utrecht
Bij het project Taal & Gezondheid bieden vrijwilligers taalcoaching, gerelateerd aan gezondheidsvraagstukken. Aan de hand van door Taal doet meer ontwikkelde lesbrieven, onder andere over de apotheek en over mantelzorg,  gaan vrijwilligers en cursisten met elkaar in gesprek over uiteenlopende gezondheidsthema’s. Hier vergroten cursisten niet alleen hun taalvaardigheid, maar ook hun gezondheidsvaardigheden. Ook draagt dit bij aan de gezondheid en zelfredzaamheid van migranten in een kwetsbare positie.

April 2017
Zorghuys Vellerveste te Barneveld heeft een tovertafel aangeschaft. De Tovertafel bestaat uit een beamerkast die boven elke willekeurige tafel opgehangen kan worden en hierop lichtanimaties projecteert. Deze projecties zijn interactief: ze reageren op de hand- en armbewegingen van ouderen met dementie.
Bewegende bolletjes aantikken die daarna uiteenspatten en een klodder verf op de tafel achterlaten. Er ontstaat geen kleurige bende, wel een fraai virtueel schilderij. Dat kan allemaal met de tovertafel die op 27 mei jl. bij Zorghuys Vellerveste in Barneveld feestelijk in gebruik is genomen. Lees verder het artikel uit de Barneveldse Krant: Bewegingstafel Vellerveste
Vellerveste foto Pauw Mediafoto: Pauw Media
 
Maart 2017
Vrijwilligersorganisatie Handjehelpen te Utrecht is in januari 2015 van start gegaan met het project Stagebureau in de lift. Formele en informele zorg komen samen! Door de inzet van 19 oudere HBO en MBO stagiairs bij complexe hulpvragen konden 76 hulpvragers worden begeleid.
 
Handjehelpen met subsidie van Stichting Voorzorg Utrecht
Februari 2017
true door Antonius Hof met subsidie van Stichting Voorzorg Utrecht 02                true door Antonius Hof met subsidie van Stichting Voorzorg Utrecht 01
In de Antonius Hof te Bussum (Vivium) werden de bewoners van 1 gang verblijd met nieuwe opplakdeuren van True Doors. Het project behelst het plaatsen van opplakdeuren met een afbeelding die gelijk is aan de voordeur van de vroegere woning van de bewoner. Een voordeur staat vaak symbool voor een bepaalde periode uit iemands leven of een plek waar iemand met plezier gewoond heeft. Wanneer deze persoon naar een zorginstelling verhuist, kan een deur uit het verleden als het ware ‘meegenomen’ worden naar de nieuwe woonomgeving. Dit draagt bij aan een herkenbaar gevoel van thuis wanneer iemand in een zorginstelling komt te wonen. Voordat de deur werd geplaatst ging iemand van het team met de familie van de bewoner in gesprek over woningen waar hij of zij een positieve herinnering aan had. Van het huis naar keuze kon dan een foto gemaakt worden, ook was het mogelijk om een keuze te maken uit de bestaande collectie. De deuren zijn net echt. Bewoners zijn trots op hun voordeur, ze weten hun eigen huis moeiteloos te vinden. Er ontstaan gesprekjes, iedereen die langs loopt heeft wel iets over een deur te zeggen.
De gang is een straatje geworden ….
 < -- >
 
In onze projectenetalage november 2016 maakten we al melding van subsidie aan Abrona voor de aanschaf van een gewichtloosheidsimulator. Inmiddels is in februari 2017 hierover een artikel verschenen in het vaktijdschrift Markant (pagina 5): Artikel Markant over de gewichtloosheidsimulator Abrona met subsidie Stichting Voorzorg Utrecht
De clienten en de fysiotherapeuten zijn ontzettend blij met dit apparaat. De fysiotherapeuten hadden niet durven dromen dat ze ooit met zo’n apparaat konden werken. Deze droom is uitgekomen en voor de clienten biedt de simulator extra goede zorg en behandeling !
 
Januari 2017
Stichting Grasboom te Amersfoort kreeg subsidie voor de inrichting van een prikkelarme omgeving in Het Vogelnest. In 15 appartementen wonen jong volwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum.
 

December 2016
Wij hebben stichting Skyway gesteund met het project 'Senself The art of inclusion' te Utrecht. De stichting zet zich in voor participatie em empowerment van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking in de samenleving, met inzet van cultuur, op basis van inspirtie vanuit de beperking.
Fotoverslag: Fotoverslag Skyway Senself the art of inclusion Utrecht
Videoverslag: Videoverslag Skyway Senself the art of inclusion Utrecht

Care clowns
In 2016 heeft de stichting CareClowns met steun van ons fonds clownsbezoeken gebracht in de onderstaande instellingen in de regio Utrecht:
Careyn, Het Waterschapshuis  te Kamerik op 30 mei
Burgemeester van Randwijckhuis te Amersfoort op 14 juni
Zorggroep Charim, De Kleine Meent te Renswoude op 22 juni
Oranjestein te Doorn op 22 juni
Verpleegunit Davids Bolwerk te Amersfoort op 6 juli
Careyn, Geuzeveste te Utrecht op 11 juli
De Plataan te Vianen op 6 augustus
Careyn, Paviljoen Stromen te Woerden op 5 september
Careyn, Paviljoen Polders te Woerden op 5 september
Careyn, Het Oude Logement te Woerden op 12 september
Zonnehoek te Utrecht op 20 september
De Wulverhorst te Oudewater op 4 oktober

In het voorjaar van 2016 zijn Jantje Beton en stichting danceUp met onze steun gestart met het project danceyourselfUp, een dansproject voor kwetsbare jongeren uit Utrecht om hen lekker te laten bewegen en te werken aan hun zelfvertrouwen. Kijken? Klik hier. Ook in het programma Koffietijd werd aandacht besteed aan dit project: uitzending Koffietijd
dance yourself up Jantje Beton
 
November 2016
Op 1 november waren we aanwezig op de inspirerende beursvloer Zeist:
Stichting Voorzorg Utrecht op beursvloer Zeist 1 november 2016logo Samen voor Zeist
 
Abrona te Huis ter Heide is de eerste VG instelling die een gewichtloosheidsimulator heeft. Op de foto's ziet u Stephanie die erg blij is dat zij dankzij de gewichtloosheidsimulator de gangen door kan lopen; lees het volledige verhaal op: Stephanie neemt de gewichtloosheidsimulator bij Abrona in gebruik

In februari 2017 verscheen een artikel in het vaktijdschrift Markant (pagina 5): Artikel Markant over de gewichtloosheidsimulator Abrona met subsidie Stichting Voorzorg Utrecht

De clienten en de fysiotherapeuten zijn ontzettend blij met dit apparaat. De fysiotherapeuten hadden niet durven dromen dat ze ooit met zo’n apparaat konden werken. Deze droom is uitgekomen en voor de clienten biedt de simulator extra goede zorg en behandeling !

Abrona gewichtloosheidssimulator met subsidie SVU.04 Abrona gewichtloosheidssimulator met subsidie SVU
 
 In het ontmoetingscentrum De Vijver van ISZ De Brug te Driebergen wordt ondersteuning geboden aan mensen met dementie die nog thuis wonen en hun mantelzorgers. In dit centrum is en DiFiets in gebruik genomen. Op dit apparaat kan virtueel worden gefietst, ook door mensen die in een rolstoel zitten. Men fietst langs herkenbare - op maat gemaakte -  routes. De hele groep fietst mee. Het is echt een succes! Lees meer: artikel in De Nieuwsbode Heuvelrug
ISZ De Brug De Vijver digifiets met subsidie Stichting Voorzorg Utrecht.01ISZ De Brug De Vijver digifiets met subsidie Stichting Voorzorg Utrecht
 ISZ De Brug De Vijver digifiets met subsidie Stichting Voorzorg Utrecht.04lOntmoetingscentrum De Vijver ISZ De Brug Digifiets
 
Wij hebben het project 'Leven, groeien en ontmoeten in Buitengewoon Zorgzaam' van Accolade Zorg te Bosch en Duin gesteund. De subsidie is gebruikt voor de inrichting van de centrale ruimte in Buitengewoon Zorgzaam (of Hart van Vathorst zoals het gebouw inmiddels heet).
 
Oktober 2016
NPV Zorg voor het leven


Erfocentrum
De NPV Zorg voor het leven en het Erfocentrum hebben de film met de titel "Heb jij je niet laten testen dan?" gelanceerd waarmee zij de samenleving bewust willen maken van de impact van reacties op ouders die een kind krijgen met een aandoening.
In een tijd waarin steeds meer onderzoek gedaan wordt tijdens de zwangerschap, lijkt het krijgen van een kind met een handicap bijna een keuze. Steun aan ouders met een kind met een handicap kan zo minder vanzelfsprekend worden. Maar niemand kiest voor een handicap of aandoening. Op de meeste aandoeningen wordt niet getest tijdens de zwangerschap. Als ouders weten dat ze een kind met een aandoening verwachten, of onverwachts een kind met een aandoening krijgen, volgt vaak een moeilijke periode waarin zij juist steun en begrip nodig hebben. Ze worden echter niet altijd begrepen en krijgen verwijten en reacties als ‘dat had toch niet gehoeven’ of ‘heb je je wel laten onderzoeken?’ 

 
BijnierNET
Wij hebben BijnierNET gesteund zodat infographics, animaties en minidocu's over bijnierziekten konden worden gemaakt, zodat er veel uiteenlopend voorlichtingsmateriaal op hun website te vinden is: BijnierNET mini docu's

Juli 2016
image001
Stichting Kind en Ziekenhuis heeft een Smiley ontwikkeld voor Vepleegkundige KindZorg Thuis en kinder(dag)verblijven en kinderhospices. Hiermee is een belangrijke stap gezet om de kindgerichtheid en kwaliteit van de kindzorg buiten het ziekenhuis aan zieke kinderen die verpleegkundige zorg nodig hebben, positief te stimuleren en beinvloeden. Op 23 september 2016 worden naar verwachting de eerste twee Gouden Smileys toegekend.
Meer info over de smiley's: https://www.kindenziekenhuis.nl/professionals/de-smiley/
 
Axelhof te Houten is een kleine woongemeenschap waar 8 jong volwassenen met een verstandelijke beperking wonen.
In augustus 2015 is de woning geopend (zie foto). Stichting Voorzorg Utrecht heeft een financiele bijdrage geleverd aan de inrichtingskosten.

Axelhof Houten inrichting met steun van Stichting Voorzorg Utrecht
 
Bartiméus te Zeist heeft een poli voor kinderen met zeldzame oogaandoeningen. Kindvriendelijk werken is hier topprioriteit. Dat is prettiger voor de kinderen én het levert veel betere onderzoeksresultaten en snellere diagnoses op. Het team van de oogpoli heeft zich er sterk voor gemaakt dat er een Smiley voor kinderpoliklinieken is gekomen, om zo zichzelf én alle andere oogpoli’s in Nederland uit te dagen om het oogonderzoek bij kinderen zo kindvriendelijk mogelijk te maken.
Smiley keurmerk Bartimeus met steun van Stichting Voorzorg Utrecht
Juni 2016
Vivium Naarderheem te Naarden is een centrum voor geriatrische revalidatiezorg. In dit centrum was behoefte aan een Motomed. Dit is een fitnessapparaat dat al bij een kleine spierspanning te gebruiken is en door de ingebouwde software krijgen de gebruikers tijdens de training feedback. Het is een apparaat waar de revalidanten zelfstandig gebruik van kunnen maken. Zo kan er ook buiten de therapie om aan de conditie worden gewerkt. Medewerkers van Naarderheem hielden een sponsorloop en de opbrengst daarvan werd samen met subsidie van de SVU ingezet om de motomed aan te schaffen.
Motomed Vivium Naarderheem
 

Mei 2016
VOKK
De Vereniging van Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK) te Nieuwegein heeft de Palli-app Koesterkind ontwikkeld. Deze app maakt informatie toegankelijk voor voor ouders van wie het kind gaat overlijden. De Palli app kan ook worden gebruikt door professionals/zorgverleners rondom het gezin. Kijk voor meer info op de website van VOKK: Koesterkind-VOKK
Sinds 1 mei is de app in de Google play store en de Itunes store beschikbaar onder de naam: ‘Koesterkind app’. De app is gratis te downloaden.
Een aantal jaren geleden hebben we het project FitNet gesteund. Dit is een online behandeling van jongeren met het chronisch vermoeidheidssyndroom CVS, gestart door kinderartsen Elise van de Putte en Sanne Nijhof van het UMCU. FitNet is een doorslaand succes geworden: bijna driekwart van de deelnemers laat de chronische vermoeidheid op een goed moment achter zich. In mei 2016 verscheen het artikel 'Het heft in eigen handen door internet" in het blad Kinderarts en Samenleving. 
April 2016
 aanmoedigingsprijs voor ExpEx
 Vincent Baalman, secretaris van Stichting Voorzorg Utrecht reikte op 15 april jl. tijdens het Movisie Event 4e Participatieprijs met het thema 'deskundig door ervaring' een
AANMOEDIGINGSPRIJS VAN € 250,00
uit aan ExpEx:


ExpEx (Experienced Experts) van ZOG MH, JIT Den Haag e.a. is een project in Den Haag, Dordrecht, Gorinchem, Gouda en Arnhem waarin jongeren met ervaring in de jeugdhulp getraind worden tot ervaringsdeskundige. Ze kunnen dan een maatje of luisterend oor zijn voor jongeren uit de jeugdhulp of adviseren medewerkers en gemeenten of geven voorlichting. ExpEx is een vernieuwend en veelbelovend project. ExpEx maakt een koppeling mogelijk voor jongeren die dat willen. Belangrijk daarbij is dat het verzoek hiervoor bij de jongeren zelf ligt. Meer weten over ExpEx? Kijk naar het filmpje: https://youtu.be/eembRM0p3i4
Meer info over de Movisie Participatieprijs 2016: https://goo.gl/BGpHU7 en via twitter: #deskundigdoorervaring

Met de aanmoedigingsprijs heeft ExpEx een vernieuwde website kunnen lanceren: http://www.expex.nl/


 ExPex krijgen de aanmoedigingsprijs SVU 15 april 2016.2
 ExpExteam blij met de aanmoedigingsprijs SVU 15 april 2016.4
 Vincent Baalman reikt boeket aan een van de ExPexleden 15 april 2016.3
 

De Angst, Dwang en Fobiestichting heeft een gratis lespakket over angst ontwikkeld voor kinderen in groep 7 en 8. Dit lespakket "Bang!? angst als vriend of vijand" bestaat uit een handleiding voor de leerkracht, een website www.angstindeklas.nl en een leerlingenboekje met een verhaal, opdrachten en tips. Kijk voor meer informatie op het digibord: lesprogramma BANG!?

In Stichting Singelzicht te Utrecht wonen dak- en thuisloze jongeren en daar zijn de woonkamer en jongerenkamers heringericht: www.singelzicht.nl

Singelzicht april 2016    Singelzicht inrichtingssubsidie Stichting Voorzorg Utrecht 2016

 Singelzicht inrichtingssubsidie 02 Stichting Voorzorg Utrecht 2016

Maart 2016

BijnierNET is een platform voor zorgaanbieders, patiënten, mantelzorgers en geïnteresseerden rondom de Bijnieraandoeningen: Bijnierschorsinsufficiëntie (Addison), Syndroom van Cushing, AGS, Primair Hyperaldosteronisme (Ziekte van Conn),  Feochromocytoom en Bijnierschorscarcinoom: http://www.bijniernet.nl/

Stichting PAL kinderpalliatieve expertise heeft een e-learning programma gemaakt voor vrijwilligers en mantelzorgers van kinderen met een levensbedreigende ziekte. Meer informatie hierover is te verkrijgen via de website van stichting PAL: www.kinderpalliatief.nl

Februari 2016

Stichting van het Kind geeft kinderen in een leefgroep of gezinshuisvorm een stem in de vorm van een eigen magazine: WIJ-magazine.
Dit blad is voor en door kinderen die niet thuis wonen en het gaat over het leven van kinderen in jeugdzorginstellingen en het biedt herkenning, erkenning en contact. Het WIJ-magazine gaat niet over problemen, maar hoe je ze oplost. Het stimuleert zelfredzaamheid en vergroot het gevoel van eigenwaarde.
Kinderen maken het magazine zelf!

WIJ magazine Stichting van het Kind 2016 met steun van Stichting Voorzorg Utrecht

Artoloco heeft de aftrap gegeven van het project Hangplek voor Ouderen! 
De start vond plaats in een gezellige ruimte in Leidsche Rijn met de eerste vijfentwintig actieve ouderen. De bijeenkomst startte met een korte film voor de werving van deelnemers, waarna de aanwezigen direct zelf aan de gang gingen met een inleidende workshop acteren. Een impressie is te zien op: Artoloco: start Hangplek voor ouderen! Leidsche Rijn (gemaakt door U in de Wijk).
De planning van het project in Leidsche Rijn is dat de eerste aflevering medio april 2016 zal worden uitgevoerd. De laatste aflevering van de serie zal naar verwachting in maart 2017 plaatshebben. 

Januari 2016 
Zorgbelang Gelderland heeft door middel van een tournee door Nederland met de stigmabus het leven met psychiatrische aandoeningen bespreekbaar gemaakt en bewuste en onbewuste stigma's bestreden op een interactieve manier, kijk voor een impressie: stigmatour Zorgbelang Gelderland - Ellen Spanjers

stigmatour Zorgbeland Gelderland Ellen Spanjers

Drie kalenderactiviteiten van UtrechtCares werden gesubsidieerd:

Voetbaltraining voor kinderen met een beperking: elke zaterdagochtend traint het team van Forza Friends bij DVSU in Lunetten. Bij Forza Friends voetballen kinderen van 7 tot 25 jaar met een lichamelijke of geestelijke beperking, onder leiding van ervaren trainers. Ze spelen bij DVSU in de G-voetbalcompetitie. Wekelijks helpen twee vrijwilligers van Utrecht Cares de kinderen en jongeren bij de training.

 Meer weten over de activiteiten? Kijk dan naar de videoclip met het jaaroverzicht 2015 UtrechtCares


Forza Friends

Beweegclub voor ouderen: Woonzorgcentrum de Bijnkershoek in Transwijk biedt plaats aan ouderen die zo zelfstandig mogelijk wonen. Het welzijn van haar bewoners stelt de Bijnkershoek voorop en er worden diverse activiteiten georganiseerd om ouderen te blijven activeren.

BuitenKomtVoorbij

Rolstoelrugby voor jonge mannen met een lichamelijke beperking: De Scorpion Wheelchair Rugby Club traint elke woensdagavond in revalidatiecentrum de Hoogstraat.

"Vrijwilligers van Utrecht Cares zijn heel belangrijk. Zonder hun inzet kunnen we eigenlijk niet sporten. Ze helpen ons in de sportstoel te tillen, helpen met intapen en houden het scorebord bij. Jullie vrijwilligers betekenen heel veel voor ons!"

 wheelchair rugby
 

December 2015

 8 december 2015 was het eerste lustrum van het spel 'een steekje los'
dit spel won onze innovatieprijs in 2014;
uit alle spellen die in de loop der jaren zijn ontwikkeld werd een selectie gemaakt van de speelkaarten en daarvan is voor 2016 een scheurkalender gemaakt


eerste lustrum eigenwijs spel scheurkalender 2016

Op 2 december werd tijdens een feestelijke bijeenkomst bij Reinaerde Dennendal in Den Dolder een 2-Touch Professional gepresenteerd aan de begeleiders, managers en ouders. Reinaerde kreeg subsidie voor de aanschaf van deze aangepaste computer voor EMB (ernstig meervoudige beperking).

Reinaerde ingebruikname computer 2 december 20152 Touch professional

 

November 2015

 

Op 26 november heropende Hospice Kajan te Hilversum.

Hospice Kajan

 

Op 25 november waren we aanwezig bij een lezing door Evelien Tonkens over vrijwilligerswerk.
Deze lezing werd georganiseerd door Handjehelpen.

 

Op 19, 20 en 21 november werd de voorstelling Bitterballen noch Kaviaar opgevoerd door Stichting Kijk mij Nou

Bitterballen noch Kaviaar

 

Op 17 november waren we aanwezig bij de opening van de Groene Kas bij het Tergooiziekenhuis in Blaricum:
Groene Kas Tergooiziekenhuisopening groene kas Tergooiziekenhuis

 

Op 16 november waren we aanwezig bij de vertoning van de film Kwetsbare kinderen, krachtige ouders en kregen een van de eerste dvd's uitgereikt door de heer G.J. van Steenbrugge van de Vereniging Ouders van Couveusekinderen.
In 2007 en 2009 werden vroeg geboren kinderen gefilmd op de NICU van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. In deze film: Hoe vergaat het ouders in de eerste zes jaar na de veel te vroege start van hun kind? Wat zijn hun ervaringen? En wat kunnen anderen daar aan hebben? Ouders vertellen in deze film openhartig over de eerste 6 jaar na de geboorte van hun kind.
film kwetsbare kinderen kraxhtige ouders Vereniging Ouders van Couveusekinderen VOC

 

Op 5 november waren we aanwezig op de Zeister Beursvloer:

Beursvloer Zeist nov 2015 c


beursvloer zeist nov 2015 Vincent Baalman en Huib van Setten

 

Op 4 november werd bij het Meander MC in Amersfoort het inspiratiepad geopend.

inspiratiepadopening inspiratiepad Meander

 

Oktober 2015:

 

Op zondag 4 oktober was er een tv-uitzending(KRO Kruispunt TV, 23.05 uur NPO 2) over het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie;
terugkijken kan via http://www.kro-ncrv.nl/kruispunt/seizoenen/2015/30-141357-04-10-2015

 

De Nederlandse Vereniging voor Autisme heeft financiele steun gekregen voor de ontwikkeling van een (digitale) toolkit met tips en trucs voor het verminderen van het stressniveau voor mensen met autisme. De toolkit is te vinden op www.autisme.nl/stress. Op 13 november 2015 vond het NVA Autismecongres plaats. 

 

September 2015:

We waren bij de opening van de expositie "Oog in Oog met Napoleon" die van vrijdag 25 september tot en met woensdag 3 november te bewonderen was in
Hotel Restaurant Oud London te Zeist.

tentoonstelling Napoleon Abrona en Reinaerde svu WEB

Kunstenaars van Abrona Ateliers en Reinaerde Ateliers de Wijde Doelen lieten zich inspireren door het leven van Napoleon. Dit resulteerde in een prachtige en bijzondere collectie. We lieten ons verrassen door deze nieuwe kunstwerken over het leven van Napoleon en we bekeken de werken vanuit het oogpunt van een kunstenaar met een verstandelijke beperking.

De kindertuin bij Gezinshuis Klein Agteveld te Achterveld is gerealiseerd.

kindertuin Klein Agteveld met subsidie van Stichting Voorzorg Utrecht

 Augustus 2015:

Het Papagenohuis te Laren kreeg subsidie voor de inrichting.

Laren huize Papageno zomer 2015

Het huis werd op 26 augustus officieel geopend door Koningin Máxima.

Juli 2015: 

Wij hebben subsidie bestemd voor de realisatie van een speelkamer in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie te Utrecht. In het filmpje een rondleiding: https://youtu.be/vMDi_leigDQ 

Juni 2015:

In november reikten we de innovatieprijs uit voor het spel "Een steekje Los". Ellen Spanjers vertelt bij TV Gelderland over dit spel (vanaf 18:00): http://www.omroepgelderland.nl/tv/programma/168968005/Trots-op-Gelderland/aflevering/219718878 

Juli 2015

Dankzij subsidie kon Zorggroep Vivium een beschermde buitenruimte realiseren voor de bewoners van zorgcentrum De Bolder te Huizen
en nu kunnen zij genieten in de prachtige tuin van het buiten zijn.

Vivium De Bolder beschermde buitenruimte subsidie SVU

In juni 2015 presenteerde KLOS TV te Den Dolder de film Lief, Lijf & Leven.
Dit is een voorlichtingsfilm (die bestaat uit een box met 5 DVD's en een set van 40 praatplaten) over seksualiteit voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Februari 2015 

De CPLD (patiënten)vereniging Ons Licht te Wijchen geeft voorlichting op beurzen, in ziekenhuizen en andere instellingen over Chronische Polymorfe Licht-Dermatose (overgevoeligheid voor licht en/of straling) en kreeg subsidie voor een nieuwe achterwand en bagagewagen.

Op 5 februari werd de achterwand op de gezondheidsbeurs in Utrecht in gebruik genomen in aanwezigheid van onze voorzitter Trudie Siegerink en ons bestuurslid Gert van der Vlist.

In januari 2015 nam onze secretaris Vincent Baalman de schommel bij De Meerklank in Bosch en Duin in gebruik door het doorknippen van een lint, ook kregen de stagiaires nieuwe shirts:

Op 23 januari werd de binnentuin bij het Woonzorgcentrum Tolsteeg in Utrecht geopend door burgemeester Jan van Zanen.

‘Vrouwenvleugel’ atrium Tolsteeg is getransformeerd tot groene oase en ontmoetingsplek voor bewoners en buurt. In 2014 werd de binnentuin een feit, door vruchtbare samenwerking van bewoners, buurtbewoners en professionals. Het is een mooie subtropische tuin geworden. Met zitjes in de ruimte, tafels voor activiteiten en een door groen omgeven houten (oefen)parcours.

Vivium De Antoniushof te Bussum maakte samen met de bewoners een mozaiekbank: Kijk voor het project Klikik van Amerpoort naar dit filmpje op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=E1OGGEVkDkE

De Cliniclowns maakten een mooie voorstelling voor kinderen van school Ariane de Ranitz:

In het nieuwe Meander MC te Amersfoort kwamen bedbankmeubels.
In 2015 uitgeroepen tot winnaar van de de Good Design Award.
Lees meer: artikel Skipr 12 januari 2016 over multifunctionele bedbankmeubel Meander MC


Toekenningen voorjaar 2019 subsidies:

 • Stichting Amerpoort:fitnessruimte op locatie Dagcentrum De Elleboog in Amersfoort
 • Stichting KAG Zorg: project Tweede Leven
 • Stichting TandemTocht Keistad: organisatie van een tandemtocht voor mensen met een visuele beperking
 • Stichting de Iris: inrichten algemene ruimtes 
 • Stichting WESP: ondersteuning van één kind het project ‘Kinderen in actie met hun gezin’.
 • Huize het Oosten: belevenistafel voor het Woon- en Zorgcentrum
 • Stichting BedtimeStories: voorleessessies in het Diakonessenhuis in Utrecht
 • UMC Utrecht: organiseren Hart- en vaatdag
 • Stichting Happy Motion: muziek educatief programma Miracles of Music
 • Stichting Reade Foundation: aanschaf van een Teslasuit voor revalidatiedoeleinden
 • GGD Amsterdam: bijdrage groeigids vroeggeboorte
 • Stichting vrienden van Abrona: bijdrage voor project 'Dit ben ik! Animatie op maat'
 • Stichting J&J consortium: integratie innovatieve medische instrumenten MEDiLOO
 • Apotheek Orion: voedselapotheek Schothorst
 • Stichting Woongroep Huizer Maatjes: inrichting centrale ruimtes woongroep

Toekenningen najaar 2018 subsidies:

 • Stichting Meerklankvrienden: inrichting nieuwe locatie Meerklank
 • Stichting Behandeling Selectief Mutisme: vernieuwing website 'Spreekt voor zich"
 • Stichting Taal Doet Meer: Gezonde Taal in de Praktijk
 • Stichting Wielewaal: Kinderthemaweken Utrecht 2018
 • Vivium Naarderheem: project "Keep the Heartbeat going"
 • Stichting Vrienden van Tergooi: huiskamer afdeling longziekten
 • Vrienden van de bewoners Vredestein: 4-persoonsfiets
 • Stichting ArtOloco: theatervoorstellingen Hangplek voor Ouderen in Zeist
 • Stichting Seguro: project 'Kind in Beeld'
 • Stichting MeeLeefGezin: project 'investeren in onze toekomst'
 • Stichting Vrienden van Klein Agteveld: project 'Op weg naar zelfstandigheid'
 • Stichting De Bagagedrager: project 'Een Steekje Los? Junior!'
 • Zorgbelang Inclusief!: project 'Troost Proost!'
 • Helen Dowling Instituut: wachtlijstmodule

Toekenningen voorjaar 2018 subsidies:

 • Stichting Wesp: Gastgezin gezocht in de regio Utrecht
 • Stichting Woongroep Amervoorde: inrichting
 • Stichting Gilat: Theatervoorstellingen in het Prinses Maximacentrum
 • Vereniging BOSK: Familiedag 2018
 • Vivium De Antonius Hof: snoezelruimte
 • Stichting Muziekids: Armin van Buuren Muziekids Studio in het Prinses Maximacentrum
 • VOKK: prentenboekje immunotherapie
 • Stichting Nederland Cares: kalenderactiviteiten UtrechtCares
 • Zorg- en Wooncentrum De Haven: beleeftuin
 • Abrona: Beter Slapen bij Abrona
 • Meander: Activiteitenmonitors
 • Hospice Utrecht: herinrichting
 • Nationaal Ouderenfonds: Onzichtbare Ouderen
 • Stichting Droomdag: Droomdagen gezinnen regio Utrecht
 • Angst- Dwang en Fobestichting: jubileumcongres
 • 's Heeren Loo, locatie De Meern: weekendjeweg voor de bewoners

Toekenningen najaar 2017 (garantie) subsidies:

 • Stichting De Bagagedrager: Stigma Tools in de Praktijk
 • Stichting Helen Dowling Instituut: Psychische gevolgen van kanker
 • Axioncontinu: De herinnermuur voor 't Huis aan de Vecht
 • Apotheek Orion, apotheker Mark Slager: Passende continentiezorg
 • Nationaal MS Fonds: Pijnvoorlichting
 • Abrona: soezelbad Orionplein en Sterrenberglaan
 • Stichting Hospice Amsterdam Zuidoost: inrichting
 • Stichting UW Ouderplatform: Eigen Regie! 2018
 • Sensoor: telefonische hulpverlening
 • Gouden Dagen: gouden dagen voor bewoners in De Aa en Snavelenburg

 Toekenningen voorjaar 2017 (garantie) subsidies:

 • Stichting Zorgeloos met Diabetes naar school: online platform voor leerlingen met diabetes type 1
 • Steunpunt GGZ Utrecht: bouwstenen van herstel
 • Stichting Personal Service Dogs: opleiding hulphond
 • Utrecht Cares: kalenderactiviteiten
 • Stichting Divers Doof: project dove en slechthorende jongeren, Drank & Drugs
 • Meander MC: videoconsults
 • De Parel van Oudewater: inrichting
 • Sherpa: BeleefTV
 • Bartimeus Sonneheerdt: Urban Bootcamp
 • Stichting Woongroep Bussum: inrichting gemeenschappelijke ruimten
 • Amerpoort: inrichting belevingsgerichte tuin bij woongemeenschap Christophorus
 • Rudolphstichting: inrichting belevingstuin
 • Bijniernet: minidocu's mantelzorg voor patienten met een bijnieraandoening
 • Reade: aanschaf elektrostimulatie-apparaat
 • VOKK: survivorsteuners op de later-poli
 • Abrona: opknappen tuin bij lunchcafe Bij Johannes

 


 

 

 

Gesubsidieerde projecten:

 • opzet van een Patiënten Service Bureau
 • installatie van videoverbindingen tussen de afdelingen verloskunde en neonatologie
 • een transmuraal inzetbare diabetesverpleegkundige voor kinderen
 • de opzet van een expertisecentrum kindermishandeling
 • de samenwerking van een ziekenhuis met een instelling voor psychosociale bijstand aan kankerpatiënten
 • de evaluatie van transmurale zorg
 • de start van een pijnpolikliniek
 • een sport- en fitnesscentrum in twee revalidatiecentra
 • bekostiging van een stageplaats voor een buitenlandse arts
 • de aankleding van een stiltecentrum
 • de start van een transmuraal project pre- en dysmature kinderen
 • teledermatologie
 • realisatie van een studio voor kinderziekenhuizentelevisie en training vrijwilligers
 • de implementatie van een Regionaal Decubitus Protocol
 • narcose- en bewakingsapparatuur MRI bij kinderen
 • triage op een SEH
 • bewakingsapparatuur van het ongeboren kind tijdens de bevalling
 • realisatie van een Handboek Vasculair Risicomanagement door de Nurse Practioner
 • video voor ouders van couveusekinderen
 • realisatie FITNET en FITNET PLUS (cognitieve gedragstherapie)
 • inrichting auditorium
 • theater- multimediazaal
 • voorlichtingsboekje "Snel Beter Thuis"
 • ontwikkeling boek
 • leefstijlmonitor
 • zelfmanagementtraining voor patiënten met constitutioneel eczeem
 • MRI-transportcouveuse
 • Zeldzame Ziektendag
 • inrichting kinder IC
 • bedbankmeubels Hartbewaking en Cardiologie
 • belevingsterras
 • binnentuin
 • mozaiekbank
 • e-learning module palliatieve zorg kinderen
 • Groene Kas bij een ziekenhuis
 • voorlichtingsproject ten behoeve van de begeleiding van mensen met een verstandelijke handicap
 • talentenbank
 • maatjesproject
 • educatieve programma's ter bevordering van de integratie van gehandicapten in de maatschappij
 • videoproductie voor training van mensen met een verstandelijke handicap
 • videoproductie voor dove en slechthorende kinderen
 • een aantal tandems voor gehandicapten
 • aanleg moestuin t.b.v. bewoners
 • kabeltelevisie
 • pilotproject tijdbesteding mensen met een niet aangeboren hersenletsel
 • opzetten van een dierenboerderij
 • opzetten van websites
 • uitgave van een sprookjesboek voor gehandicapte kinderen
 • manege voor gehandicapte kinderen en jong volwassenen
 • inrichting (speel)tuinen
 • busje voor bewoners
 • boeken voor de bibliotheek t.b.v. kinderen
 • opleiding van een hulphond
 • organisatie van een praktijkdag voor werkers in de zorg
 • bemiddeling en organiseren van contactactiviteiten voor psychiatrische patiënten
 • vriendendienstprojecten voor (ex) psychiatrische patiënten
 • inrichting pand telefonische hulpdienst
 • het maken van een DVD als indicatie-instrument
 • spellen langs een educatieve route
 • realisatie van een video "Zelf aan het woord over seksualiteit"
 • inrichting woonvoorziening t.b.v. nazorg
 • renovatie van een vakantiehuis
 • inrichten van snoezelruimten
 • wervingsplan vrijwilligers thuisverzorging en een publiciteitsplan mantelzorgers
 • concert voor visueel gehandicapte kinderen
 • voorlichtingsvideo/film
 • aanschaf muziekinstrumenten
 • inrichting van een woonvorm
 • dagbestedingsproject
 • documentaire over ADHD
 • prentenboekje
 • cursus versterking sociaal netwerk
 • LG-hockey voor kinderen
 • mobiele muziekinstallatie
 • buddyzorg
 • opzetten leerwerkcentra
 • prikkelende ontmoetingen
 • website
 • spel "een steekje los?"
 • Cliniclowns
 • leernetwerk ervaringswerkers
 • de nebula
 • het geheugenhuis
 • voorlichtingsfilm over seksualiteit, seksueel misbruik en weerbaarheid voor jongeren met een (verstandelijke) beperking
 • boek met gebarenliedjes voor jonge dove kinderen met een verstandelijke beperking
 • inrichting kinderdagverblijf voor kinderen met een (verstandelijke) beperking
 • Doen en laten brengt je thuis
 • By Boogh, sociale firma met horecagelegenheid voor mensen met NAH
 • Publieksdag borderline
 • WIJ-magazine voor en door kinderen met en zonder beperking
 • een tweede editie van de nationale zorgverklaring
 • een gezondheidsbevorderend en revalidatieprogramma voor kankerpatiënten
 • een televisiedocumentaire over de psychosociale beleving van kanker
 • het digitaliseren van een ziekenhuisomroep en het aanpassen van de studio
 • preventie- en voorlichtingsproject op het gebied van eetstoornissen
 • voorlichtingsvideo voor Vitiligopatiënten
 • reanimatiepoppen voor een EHBO-vereniging
 • vernieuwing van een website t.b.v. een patiëntenvereniging
 • inrichting van een instelling voor Zorg en Welzijn
 • renovatie van een buitenspeelterrein bij een medisch kleuterdagverblijf
 • speelmateriaal ten behoeve van een buitenschool voor chronisch zieke kinderen
 • cd ten behoeve van communicatie met zieke allochtone kinderen
 • uitgave van een dagboekje voor ouders van couveusekinderen
 • voorlichtingsvideo t.b.v. jongerenhulpverlening
 • inrichting zwerfjongerenpension
 • de inrichting van enkele hospices
 • vaccinatie van vrijwilligers in een hospice
 • fototentoonstelling medewerkers palliatieve thuiszorg
 • videoproductie rondom verlies
 • voor de inzet van een stichting Thuis Sterven
 • automatisering van een uitleensysteem
 • realisatie van een zorgbad
 • film over de omgang met terminale patiënten
 • film over resocialisatietraject psychiatrische patiënt
 • vrijwilligersdag
 • voorlichtingsproject
 • binnenklimwand op een school voor leerlingen met autismespectrumstoornissen
 • respijtarrangementen voor mantelzorgers
 • levende kerststal
 • website over erfelijkheid t.b.v. kinderen
 • zorg internet-game festival gezondheid
 • digitale wegwijzer oncologie
 • buurtzorgproject tijd om thuis te sterven
 • dag van de mantelzorg
 • congres kindermishandeling
 • verwendag voor moeders
 • wereldstappen
 • theatervoorstelling Roparun
 • Stagebureau in de lift Handjehelpen
 • theaterfeuilleton
 • actieweek vrijwilligers en maatschappelijk betrokken ondernemers
 • inspiratiepad bij een ziekenhuis
 • computer voor cliënten dagbesteding
 • kwaliteitskeurmerk Smiley
 • Zelf aan het stuur door info tbv patiënten met bijnierziekten
 • film 'Had hij dan niet geboren hoeven worden?!'
 • psycho educatiemateriaal: Beautiful Me!
 • beschermde buitenruimte bij een verpleeghuis
 • gedragsdeskundige voor een kwetsbare groep mensen
 • buitenexpositie Down's Upside
 • Leven, groeien en ontmoeten in Buitengewoon Zorgzaam
 • Dance Yourself Up
 • Digifiets
 • Jong-voor-zorg
 • Careclowns optredens
 • Inrichting ouderverblijf kinderhospice
 • Cultureel project voor jongeren met een verstandelijke of meervoudige beperking
 • Motomed
 • True Doors
 • Tovertafel
 • Gewichtloosheidsimulator
 • Project 'Ouders van kinderen met autisme in gesprek'
 • Kindvriendelijk maken van een OK 
 • Braintrainer
 • vraagverlegenheid door mantelzorgers mensen met psychosegevoeligheid
 • project Vervelendopinternet.nl
 • mantelzorgmaatje
 • Cruyff Court
 • Tijd & Tijdbeleving
 • inrichting Jeugdzorgstraatje
 • Verwendag voor moeders
 • voorlichtingsfilm voor thuisondersteuning terminaal zieken
 • project ExpEx in regio Utrecht
 • lotgenotenondersteuning mensen die in hun kindertijd seksueel misbruikt zijn 
 • de Regenboogboom: kinderbezoeken Zuwe Hofpoort ziekenhuis
 • opleiding van een hulphond
 • online platfrm voor leerlingen met diabetes type 1 in het basis- en voortgezet onderwijs
 • project Bouwstenen van herstel van het Steunpunt GGZ in Utrecht
 • coachingpakket over middelengebruik dove en slechthorende jongeren
 • videoconsults in een ziekenhuis
 • BeleefTV dagbestedingsgroepen voor mensen met een ernstige meervoudige beperking
 • inrichting kleinschalig wooninitiatief
 • Urban Bootcamp voor blinde en slechtziende mensen met een meervoudige beperking
 • belevingsgerichte tuin voor kinderen met een verstandelijke en meervoudige beperking
 • minidocu's over mantelzorg voor patienten met een bijnieraandoening
 • elektrostimulatieapparaat voor clienten met een dwarslaesie
 • survivorsteuners op de laterpoli
 • tuin bij lunchcafe dat gerund wordt door clienten met een verstandelijk beperking
 • stigma tools in de praktijk
 • psychische gevolgen van kanker
 • de herinnermuur in een verzorgingshuis
 • passende continentiezorg
 • pijnvoorlichting MS
 • snoezelbad
 • Eigen Regie! Ouderplatform
 • telefonische hulpverlening
 • Gouden Dagen in De Aa en Snavelenburg
 • Droomdagen
 • Onzichtbare Ouderen
 • herinrichting hospice
 • activiteitenmonitors
 • Beter Slapen in VG instelling
 • beleeftuin Zorg- en wooncentrum
 • prentenboekje immunotherapie
 • inrichting Muziekids studio
 • familiedag voor ouders en kinderen met een lichamelijke beperking
 • theatervoorstellingen in ziekenhuis voor kinderoncologie
 • gastgezin gezocht
 • weekendjeweg vg bewoners woongroep
 • jubileumcongres ADF stichting
 • project Troost Proost!
 • Een Steekje Los? Junior!
 • Op weg naar zelfstandigheid: inrichting
 • Investeren in onze toekomst: MeeLeefGezin
 • Kind in Beeld
 • Keep the heartbeat going
 • 4-persoonsfiets
 • huiskamer afdeling longziekten in een ziekenhuis
 • kinderthemaweken
 • wachtlijstmodule
 • Gezonde Taal in de Praktijk
 • vernieuwing website 'spreektvoorzich.nl'
 • inrichting nieuwe locatie Meerklank
 • fitnessruimte
 • project Tweede Leven
 • Tandemtocht visueel beperkten
 • inrichting algemene ruimtes
 • Kinderen in actie met hun gezin
 • belevenistafel
 • voorleessessies
 • Hart- en vaatdag
 • Miracles of Music
 • teslasuit voor revalidatie
 • groeigids vroeggeboorte
 • Dit ben ik, animatie op maat
 • MEDiLOO
 • voedselapotheek
 • inrichting centrale ruimtes

Copyright © 2014. Alle rechten voorbehouden.