Zoekt u subsidie voor een project in de gezondheidszorg dat het patiëntenbelang dient? Wij zoeken innovatieve zorgideeën! 

Onze focus ligt op projecten uit de regio Utrecht en het Gooi. 

De eerstvolgende sluitingstermijn is 1 oktober 2024

Het grote aantal ontvangen aanvragen enerzijds en het beperkter beschikbare budget anderzijds brengen met zich mee dat het grootste deel van de giften bescheiden van omvang is en alleen aanvullend van karakter kan zijn. De SVU treedt bij bedragen hoger dan € 2.500,00 niet als enige subsidieverstrekker op.

Aan​vragen voor projecten die al zijn gestart worden niet gehonoreerd alsmede aanvragen die worden gedaan door commerciële partijen.

Bent u op zoek naar financiële steun voor een project, initiatief of individuele nood in de stad of regio Utrecht, kijk dan ook eens op De Utrechtse Fondsenzoeker. Hier vindt u ook fondsen voor initiatieven buiten de zorg.