Veelgestelde vragen over de online aanvraag

Hieronder vindt u informatie over het aanvragen van een projectsubsidie met het webformulier. Wij adviseren u onderstaande informatie door te nemen voordat u uw aanvraag doet.

Het lukt me niet om een veld goed in te vullen. Het formulier wordt niet goed weergegeven. 

Het digitale aanvraagformulier kunt u het beste invullen met een Internet Explorer vanaf versie 10 en hoger of met een andere recente browser (bijvoorbeeld Google Chrome of Mozilla Firefox). Wanneer u met een verouderde versie van een browser werkt dan kan het zijn dat niet alle functionaliteiten worden ondersteund en u tegen problemen aanloopt.

Wat zijn de vragen uit het digitale aanvraagformulier?

Hieronder vindt u de vragen uit het digitale aanvraagformulier van Stichting Voorzorg Utrecht. Hiermee kunt u zich op het invullen voorbereiden. Het formulier is omvangrijk en u kan het niet tussentijds opslaan. Het is daarom verstandig u op de vragen voor te bereiden. 

Algemene gegevens

 • Datum
 •  Titel van het project
 •  Gegevens instelling: naam, adres, postcode en plaats, telefoon, naam en email contactpersoon instelling, website, rechtsvorm, statutaire     zetel, oprichtingsdatum, datum laatste statutenwijziging, kvk nummer, iban, naam bank, anbi
 •  Gegevens projectcoördinator: naam, functie, telefoon, email
 •  Gegevens samenwerkende organisatie: naam, adres
 •  Startdatum project (een project mag niet gestart zijn om in aanmerking te komen voor subsidie door ons fonds)
 •  Geplande duur project
 •  Doelgroep en aantal
 •  Aantal vrijwilligers
 •  Aantal betrokken betaalde krachten

Doelstelling en motivering

 • Doelstelling project: geef een korte omschrijving in maximaal 75 woorden
 • Beschrijf in maximaal 100 woorden de probleemstelling en motiveer wat uw project aan de oplossing bijdraagt
 • Geef in maximaal 75 woorden aan wat de verwachte resultaten en toepassingsmogelijkheden zijn
 • Geef in maximaal 250 woorden een korte projectomschrijving, opzet, fasering en implementatie. Stuur het volledige projectplan mee.

Kostenbegroting

 • Personeelskosten (totaal)
 • Materiële kosten (totaal)
 • Overige kosten
 • Totale kosten (inclusief BTW)

Verdeling van de financiële bijdragen

 • Eigen bijdrage (specificatie meesturen)
 • Bijdragen door derden (specificatie)
 • Gevraagde subsidie aan Stichting Voorzorg Utrecht
 • Bij welke organisaties/fondsen/overheden heeft u verder een aanvraag voor dit project ingediend en welk bedrag is toegekend?
 • €... aangevraagd bij ..., toegekend €
 • € … aangevraagd bij … toegekend €
 • € … aangevraagd bij … toegekend €
 • Maakt u gebruik van een externe fondswerver?
 • Gegevens fondswerver: naam, mail, bedrag, percentage, opmerking

Begeleiding

 • Namen en telefoonnummers leden begeleidingscommissie/projectgroep

Referenties

 • Namen van twee referenties waarvan ondertekende referentiebrieven worden meegezonden (2 brieven uploaden)

Overig

 • Hoe vindt de PR rond het project plaats?
 • Hoe werd u op de Stichting Voorzorg Utrecht geattendeerd? (mondeling, via twitter, via facebook, via de nieuwsbrief, van de beursvloer, zelf gevonden op internet, SVU was al bekend van eerdere subsidie, door een relatie, door de FIN, via fondsenboek/disk, via Linkedin, anders
 • Ontving u reeds eerder subsidie van de Stichting Voorzorg Utrecht?
 • Wilt u per email op de hoogte worden gehouden van nieuwsberichten (max 3 x per jaar) van de SVU?
 • Nee, ik heb geen belangstelling
 • Nee, ik ben ontvang de nieuwsbrief al
 • In 2019 wordt ter gelegenheid van ons 25-jarig bestaan weer de innovatieprijs uitgereikt. Uitsluitend projecten waaraan wij subsidie hebben verleend komen in aanmerking. De voorwaarden vindt u op de site. Als u hieraan me wilt dingen, geef dat dan svp hieronder aan en beschrijf waarom u vindt dat de jury de prijs aan uw project moet toekennen.
 • Indien u mee wilt dingen, aan welk e-mailadres kan de jury de vragenlijst zenden?
 • Motivatie deelname: waarom vindt u dat de jury de prijs aan uw project moet toekennen?
 • Heeft u opmerkingen of vragen? Stuur ons dan een emailbericht .
Hoe weet ik dat mijn aanvraag in behandeling wordt genomen?

U ontvangt binnen een week een bevestiging met vermelding of uw aanvraag in behandeling wordt genomen, het dossiernummer en wanneer u bericht ontvangt over het bestuursbesluit.

Ik heb niet genoeg ruimte om de vragen te beantwoorden?

Op het aanvraagformulier wordt u verzocht beknopt antwoord te geven. Aan het eind krijgt u de mogelijkheid om bijlagen toe te voegen, zodat u uw antwoord nog uitvoeriger toe kunt lichten.

Kan ik de aanvraag nog bekijken of wijzigen nadat ik deze heb ingediend?

Nadat u op verzenden hebt geklikt is het niet meer mogelijk om uw aanvraag te bekijken of te wijzigen.

Kan ik de aanvraag tussentijds stoppen of opslaan?

Nee, het is niet mogelijk om de aanvraag tussentijds te stoppen of op te slaan. Het is daarom belangrijk dat u, voor u start met het invullen, alle bijlagen verzameld heeft en de vragen alvast hebt doorgenomen zodat u weet wat er van u wordt gevraagd.

Moet ik alle vragen beantwoorden?

De vragen waar een * bij staat moeten in ieder geval worden ingevuld.

Aanvragen die onvolledig worden ingediend en/of niet voldoen aan onze voorwaarden worden niet in behandeling genomen.

Ik ben een bijlage vergeten mee te sturen. Hoe is dat op te lossen?

Bijlagen kunt u nasturen per e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via WeTransfer.

Verzenden via Wetransfer, hoe werkt dat?

Ga naar de website www.wetransfer.com

Klik op het +teken en voeg uw bestanden toe

Controleer of u alle door ons gevraagde bestanden heeft geupload

Voeg ons mailadres toe: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geef aan in het berichtvenster aan welke aanvraag deze bijlagen moeten worden gelinkt

Klik op versturen

Welke bijlagen moet ik meesturen en hoe kan ik dat het beste doen?


Door meerdere documenten tegelijk te versturen kan het voorkomen dat de grootte van de bestanden de maxima van mail- en webservers overschrijdt.

Wij adviseren u de bestanden via Wetransfer te versturen: www.wetransfer.com, met mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij ontvangen graag de onderstaande documenten:

 • Ondertekend handtekeningenformulier
 • Projectplan
 • Financieel jaarverslag
 • Begroting van het lopende jaar en zo mogelijk van het volgende jaar
 • Een gespecificeerde projectbegroting met offertes
 • Het financierings/dekkingsplan
 • Relevante documentatie over uw organisatie/activiteiten
 • Uittreksel Kamer van Koophandel
 • Laatste statuten
 • Twee ondertekende referentiebrieven
Mijn browser is verouderd, wat nu?

Update uw browser of installeer een nieuwe (Chrome, Firefox, Edge).

U kunt het aanvraagformulier ook downloaden in word en de aanvraag met bijlagen naar ons mailen.