Stichting Neuromove

December 2022

Stichting NeuroMove heeft in Amsterdam een trainingscentrum gerealiseerd waar door middel van Activity Based Therapy mensen met een dwarslaesie geholpen kunnen worden met het terugwinnen van lichaamsfunctie waardoor de kwaliteit van leven enorm zal toenemen. Dit concept wordt al jarenlang succesvol toegepast in de VS en gaat verder dan de huidige revalidatiecentra in Nederland. Er is subsidie ontvangen voor het inrichting van de trainingsruimte en aanschaf van trainingsapparatuur. Inmiddels zijn er al 91 trainende cliënten en is er een wachtlijst.

Stichting Regenboogboom

December 2022

De stichting Regenboogboom heeft in 2022 in het WKZ 275 Regenboogpakketjes en 195 Droomdekentjes uitgedeeld. Ook hebben er 144 ziekenhuisbezoeken plaatsgevonden.
In het pakketjes zitten twee regenboogkristallen, een bestemd voor het kind en een voor het thuisfront. Een Droomdekentje is een uniek gequilt of gehaakt dekentje die kinderen en hun ouders in het ziekenhuis kunnen uitkiezen. Het biedt vrolijkheid en gevoel van geborgenheid in de steriele ziekenhuiskamer. 

Stichting participatie met
Dementie

De stichting heeft het oorspronkelijke project Het Familiediner vanwege Corona om kunnen zetten in het project Hosha N (Hebreeuws voor Help dan toch!).  In plaats van samen in het repetitielokaal te zingen, zongen de zangers en mantelzangers in duo’s thuis en werden hierbij ondersteund met een wekelijkse online livestream. 
Op Palmpasen kwamen alle zangers samen in het Muziekcentrum van de Omroep om daar samen met Radio Philharmonisch Orkest, zanger van het Groot Omroepkoor en Jeugdkoor Spaarne de reis te voltooien en samen het concert uit te voeren. Het concert heeft veel media-aandacht gekregen.

Wat helpt, Nederlandse vereniging voor autisme

December 2022

Het doel van het project ‘Wat Helpt’ was om mensen met autisme en hun naasten laagdrempelig toegang te geven tot onafhankelijke en gedegen informatie over verschillende vormen van behandeling en begeleiding voor problemen bij mensen met autisme, zodat zij een afgewogen keuze kunnen maken voor wat bij hen past. Ook worden zij geïnformeerd over de risico’s van behandelingen waar onvoldoende onderbouwing voor bestaat. Hierdoor lopen mensen met autisme geen onnodige schade op en kunnen zij zo optimaal mogelijk functioneren in de maatschappij. De teksten zijn in 2022 voltooid en geplaatst op autisme.nl

Interactief theater in het Prinses Maxima Centrum

Oktober 2022

Stichting Gilat brengt interactief theater om wekelijks, chronisch zieke kinderen, ontspanning, afleiding en cultuureducatie te bieden. Kinderen kunnen zich verheugen op wat komen gaat (ze krijgen vooraf een echt theater toegangskaartje), beleven iets leuks, fantasievols waardoor de realiteit van ziekte en pijn even verdwijnen. De afgelopen periode konden zij mede met subsidie van SVU voorstellingen realiseren in het Prinses Maxima Centrum.  Ook werd er in juni een schilder masterclass gegeven. De gemaakte kunstwerken worden tentoon gesteld in de Gilat Gallery. Dit is ons virtuele museum dat op dit moment in ontwikkeling is.

Lot de Marmot, prentenboek UMC

Oktober 2022

Stichting Vrienden UMC Utrecht heeft samen met Lieke Neuman (Tinker Imagineers en Merlou Visual Storytelling) uitgebreid geïnvesteerd in de grafische ontwikkeling van Lot de Marmot in hetzelfde thema als de dieren op de afdelingen van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ).  De eerste stap is de realisatie van een prentenboek met uitklappagina's. Er is gekozen voor een
verhalende tekst op de linkerpagina die bij een brede range in leeftijd past. Hierin gaat Lot op zoek naar Das om hem een belangrijke vraag te stellen. Onderweg moet ze een berg beklimmen waarbij ze Vos en Papegaai tegenkomt en leert ze van alles over haar eigen lichaam.

Visiteclowns bezoeken provincie Utrecht

Oktober 2022

Stichting VisiteClowns heeft als doel om belevingsgerichte zorg te bieden aan mensen met dementie en mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Om dit doel te bereiken, zijn er professionele clowns die voor de stichting VisiteClowns in verpleeg- en verzorgingshuizen mensen met dementie of mensen met een verstandelijke beperking bezoeken.
Mede met hulp van subsidie van SVU konden er vorig jaar (al dan niet in aangepaste vorm) bezoeken gebracht worden in de provincie Utrecht.

Woongroep De Iris

September 2022

In Woongroep De Iris in Vianen wonen sinds juni 2022 zestien jongeren met een verstandelijke beperking en soms daarbij een lichamelijke beperking. 
 De gezamenlijke ruimten zijn mede met subsidie van SVU ingericht. Het gaat om twee gezamelijke woonkamers met keukens. Hier wordt samen gekookt, gegeten en vaak een spelletje gedaan.

Illy-tv voor De Zandzee

Augustus 2022

Vivium Zorggroep heeft met subsidie van SVU twee illy-tv's aangeschaft voor de huiskamers van De Zandzee, een zorglocatie voor mensen met dementie. De twee illi-tv's geven veel plezier en worden gebruikt voor het meezingen op muziek, allerlei spellen en een quiz. Ook kan de illi-tv één op één worden gebruikt. Hiervoor wordt het kastje meegenomen naar bijvoorbeeld de kamer van de bewoner. Er kan een persoonlijk levensverhaal aangemaakt worden met verhalen, foto's en video's die herinneringen boven brengen.  

Meest toegankelijke ziekenhuis

juli 2022

Bartiméus Fonds heeft als droom een toegankelijke samenleving waarin iedereen – ongeacht een (visuele) beperking – zelfstandig kan meedoen. Daar hoort ook het zelfstandig bezoeken van een ziekenhuis toe. In het Diakonessenhuis in Utrecht is een proef gedaan. De fysieke toegankelijkheid, digitale toegankelijkheid en informatievoorziening van het ziekenhuis zijn onderzocht o.b.v. de vier B’s: Betreedbaarheid, Bruikbaarheid, Bejegening, Bereikbaarheid. Van aankomst bij ziekenhuis, tot bebording, digitale informatie (ter voorbereiding op ingreep), routing in ziekenhuis, etc. Van deze bevindingen is een adviesrapport gemaakt. Het Diakonessenhuis heeft inmiddels verschillende verbeteringen doorgevoerd. Naast de korte termijn aanpassingen is toegankelijkheid ook een voorwaarde geworden voor verbouwingen binnen het ziekenhuis. Hierdoor heeft het project binnen het Diakonessenhuis ook een duurzame toepassing gekregen. Daarnaast is er een blauwdruk gemaakt die zeer goed bruikbaar is voor andere ziekenhuizen.

Tandemtocht Keistad

Juli 2022

Op 28 mei 2022 vond voor de vijfde keer de TandemTocht Keistad plaats. Dit is een tocht voor mensen met een visuele beperking. Er waren 58 deelnemers aan de tocht. Onderweg werden frisdrank, fruit en appels uitgedeeld en ook werden er opdrachten uitgevoerd waarbij de zintuigen, voelen, ruiken, horen en proeven werden getest door een aantal vrijwilligers die dat met veel passie en enthousiasme deden. De tocht was 45 km lang en is mede mogelijk gemaakt door heel veel vrijwilligers en sponsors.

Inrichting opvang huiselijk geweld

Juli 2022

Stichting Moviera heeft in Utrecht een nieuw gebouw voor opvang bij huiselijk geweld geopend. In deze nieuwe opvang wordt aan cliënten een veilig en rustig verblijf geboden met een inrichting die zorgt dat men zich zo veel mogelijk thuis voelt, een positief woonklimaat biedt en herstel faciliteert. 
Mede door subsidie van SVU zijn In totaal zijn 42 woonunits en 47 slaapunits ingericht. Daarnaast zijn ook een aantal gemeenschappelijke clientruimtes ingericht.

Nieuw perspectief Wielewaal

Juni 2022
 
Met het project ‘Nieuw Perspectief’ heeft Stichting Wielewaal zich gericht op een verrijking van het respijtprogramma. Het afgelopen halfjaar hebben zij verschillende interactieve workshops aangeboden, zijn er nieuwe samenwerkingen gestart en is er geëvalueerd met zowel deelnemers, als vrijwilligers, als professionele recreatieleiders.
De deelnemers hebben kunnen genieten van muziekworkshops van Stichting Groev. Er werden sportclinics aangeboden en er is materiaal aangeschaft. Verder is het e-learningprogramma verder ontwikkeld.   

Motomed arm-beentrainer

Mei 2022

Vrienden van Abrona heeft een Motomed arm-been fiets aangeschaft voor de afdeling Fysiotherapie. Abrona is een organisatie die dienstverlening biedt aan mensen met een verstandelijke beperking.
De Motomed is een beweegtrainer die geschikt is voor zowel arm- als beenbewegingen.  Diverse cliënten hielden langer klachten na besmetting met Corona en bleven daardoor ook een groot deel van de dag op bed. De afdeling fysiotherapie zocht naar een oplossing om de behandeling van bed-legerige patienten te versnellen en te verbeteren.

Viore informeert

April 2022

Viore realiseerde in 2021, mede met subsidie van SVU,  het project ‘Viore Informeert’. Viore is een centrum in Hilversum waar mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Viore Informeert bestond uit verschillende onderdelen, zoals de informatiebijeenkomsten, gespreksmiddagen, vragenuurtjes over hormoontherapie. Verder konden bezoekers gesprekken met een deskundige (een gids van Viore) hebben. Deze deskundigen maken bij het verder helpen van bezoekers gebruik van de sociale kaart van Viore. Ook informeert Viore haar bezoekers door middel van een website, flyers, folders en is er een uitgebreide infotheek.

Strandvakantie AvavierenMaart 2022

Stichting Avavieren maakt een strandvakantie in Nederland toegankelijk en betaalbaar voor mensen met een beperking. Zij maken hierbij gebruik van volledig aangepaste en rolstoelvriendelijke vakantiebungelows op Strandpark Vlugtenburg te 's-Gravenzande. In 2021 konden mede dankzij subsidie van SVU diverse gezinnen uit Utrecht van deze vakantie gebruik maken. De extra kosten die benodigd zijn om deze speciale vakantie te realiseren worden vergoed. De gezinnen kunnen genieten van een zorgeloze vakantie waarbij professionele vrijwilligers tijdelijk de veelal zware zorgtaken op zich nemen.

Multifunctioneel plein Child Health Campus

Mei 2022

De Prof. Fr. Redl. school heeft in samenwerking met het UMC Utrecht een multifunctioneel plein gerealiseerd. Het plein is onderdeel van de Child Health Campus. De Prof. Fr. Redl. school is een school voor kinderen met gedragsproblematiek op het terrein van het UMC Utrecht. Links van de school is het plein aangepast naar een multifunctioneel, openbaar toegankelijk en inclusief speelplein dat centraal ligt tussen drie locaties kindzorg. Een plein waarop gespeeld wordt, waar therapie gegeven wordt, waar activiteiten georganiseerd worden en een plek dat dienst doet als living lab voor bestaand onderzoek en onderwijs. 

Een steekje los junior

Mei 2022

In 2010 ontwikkelde Ellen Spanjers (De Bagagedrager en Zorgbelang Gelderland) het bordspel Een Steekje Los? Het spel was vanaf het begin een bijzonder succes en wordt breed ingezet voor diverse doelgroepen.
Nu is er een versie voor kinderen (6-13 jaar) gemaakt. Doel van het spel is om i gesprek te gaan over acht levensthema's: gezondheid, hulp, studie en beroep, vrije tijd, sociale contacten, relatie, thuis en zingeving. Mede met subsidie van SVU is er ook een bijbehorende App ontwikkeld. Verder is het spel geïmplementeerd door het geven van trainingen en workshops. Er is een leerlijn ontwikkeld, tien lessen voor het basisonderwijs die aansluiten bij de thema's van het spel.

Geluk en verlichting met Diva Dichtbij

April 2022

Stichting Diva Dichtbij maakt gebruik van professionele Diva's en Divo's die met hun zang in combinatie met persoonlijk contact vaak diepe indruk maken en bijdragen aan het welzijn en kwaliteit van leven van kwetsbare mensen. Met behulp van subsidie van SVU konden er in 2021 (door Corona in aangepaste vorm), diverse optredens verzorgd worden in zorginstellingen in de provincie Utrecht en 't Gooi. 

Beweegtuin De Amazone

April 2022

Stichting Maatschappelijk Vastgoed Overvecht heeft een beweegtuin gerealiseerd bij gezondheidscentrum De Amazone in Utrecht Overvecht.
In de tuin zijn diverse oefenapparten geplaatst en is open toegankelijk voor wijkbewoners. 

Kussenhart stichting Bratelle

Maart 2022

De Stichting Bratelle kreeg subsidie voor het project 'Een hart onder de riem voor mensen met borstkanker'. Samen met Textielatelier PastZo van Amerpoort zijn mooie zachte kussenharten gemaakt. Deze harten zijn gratis weggegeven. Het kussenhart wordt door vrouwen, na een behandeling voor borstkanker, onder de oksel gedragen aan de aangedane kant. Dit geeft een heerlijk zacht gevoel. Tevens gebruiken zij ‘m onder de veiligheidsriem in de auto

Herinrichting woongroep Mozart

Februari 2022

De stichting Woongroep Mozart heeft de woongroep heringericht. De bewoners hadden tien jaar intensief gebruik gemaakt van het pand en het was tijd voor herinrichting en vervanging van verouderde spullen. Zij kregen subsidie van SVU met name om de woongroep toegankelijk te maken voor mindervaliden, door middel van het plaatsen van een lift.

Leefstijlapp

Februari 2022

De stichting Leefstijlapp kreeg subsidie voor het ontwikkelen van de leefstijlapp. Deze kookapp is een gratis app op je telefoon of tablet. Er staan lekkere en gezonde recepten in. Stap voor stap is te zien hoe je de maaltijd klaarmaakt. Ook kun je op filmpjes zien hoe het moet en heeft de app een kookwekker. Zo kunnen mensen met een licht verstandelijke beperking en hun begeleiders zelf lekker, gezond en leuk koken.  

Inrichting woongroep Huizermaatjes

Januari 2022

Stichting Woongroep Huizer-maatjes is een woongroep voor jongeren en jongvolwassenen vanaf 18 jaar met een verstandelijke beperking. De jongeren wonen sinds 1 september 2021 in hun appartementen. Aan het wonen is een lange tijd voorbereiding voorafgegaan. Door de inzet van ouders, de architect, aannemer, woningcorporatie, gemeente en vele andere partijen en de steun van de fondsen is er een schitterend en toekomstbestendig gebouw gerealiseerd. SVU heeft bijgedragen aan de inrichting van de centrale ruimtes.