De historie van Stichting Voorzorg Utrecht

De Stichting Voorzorg Utrecht (SVU) is een uit 1938 stammend fonds, dat zich aanvankelijk richtte op “het verschaffen van genees- en/of heelkundige behandeling en verpleging in ziekenhuizen aan hen, die zich daartoe aanmelden”. Op 27 januari 1938 werd de Stichting Utrechtsch Ziekenhuisverplegingsfonds opgericht door wijlen de heer Dr. J.W.Th. Lichtenbelt, internist.

Het was een regeling voor hen die zich niet in een ziekenfonds konden verzekeren tegen kosten van ziekenhuisopname en behandeling.

Zilveren Kruis
Op 1 juli 1971 werden de verzekerden overgenomen door de VGCN wat inhield dat de stichting per die datum ophield als zelfstandig werkende verzekeringsinstelling en werd zij tussenpersoon voor de VGCN. In 1981 kwam het Zilveren Kruis bij VGCN en per 1 januari 1995 werden alle verzekerden in het bestand van het Zilveren Kruis opgenomen en ter compensatie betaalde het Zilveren Kruis een afkoopsom.

 Afbeelding van historische omslag SVU

Subsidiefonds
In 1994 werd de SVU een subsidiefonds. Op 15 november 1994 werd de stichting een charitatief fonds en werd de naam van de stichting gewijzigd in Stichting Voorzorg Utrecht. Vanaf die datum worden subsidies bestemd voor innovatieve projecten in de gezondheidszorg die een breed patiëntenbelang dienen, waarbij de focus ligt op projecten uit de regio Utrecht en het Gooi.

Bestuursleden door de jaren heen:

Naam bestuurslid Periode en functie
Anbeek, H. September 1989 - 5 oktober 2010 (tot januari 2010 penningmeester)
Baalman, V.F.J. Mei 2008 - mei 2020 (secretaris vanaf 01-04-2012 - 14-05-2020)
Banga, J.D. November 2003 - november 2022
Boer, mw. I.P. de November 2018 - heden (voorzitter vanaf 06-09-2021)
Haart, mr. M. de Oktober 2022 - heden
Hagen, H. Mei 1998 - november 2002
Hoekstra, J.B.L. Mei 1999 - mei 2006
Janssen, B. 1965 – november 2006 (voorzitter tot mei 2001)
Klein, J.D. de 2003 - november 2019 (vanaf januari 2010 penningmeester)
Lichtenbelt, J.H. < 1975 - november 1999
Lier, T.A.R. van April 2000/november 2002
Louwrier, G. April 2024 - heden
Marken Lichtenbelt, H. van   < 1975 - november 1998
Osseman, B. November 2011- heden (vanaf mei 2019 penningmeester)
Randwijk, J. van <1975 - november 1999
Rhijn, A. van Mei 2007 - november 2012
Schaik-van Dijk, mw. A. 12 november 2019 - heden (secretaris vanaf 14-05-2020)
Setten, P.H. van 1965 - november 2016 (tot 1-4-2012 secretaris)
Siegerink, mw. G.M. Mei 2001  - november  2023  (voorzitter van 6-11-2014 tot 6-9-2021)
Snooy, W.D.N. 1972 – november 2009
Stoutenbeek, Y. November 2003 - 2021
Vinkenborg, J. Januari 1995 - november 2010
Vlist, G.J. van der 27 april 1995 - januari 2021  (voorzitter van mei 2001 tot 6-11-2014)