Aanvraagformulier

Vul dit formulier svp volledig in.

Inschrijving sluit 1 oktober 2024

Wat is de datum van inzending?

Wat is de projecttitel?

Gegevens instelling
Naam projectverantwoordelijke instelling is niet juist ingevoerd.

Adres projectverantwoordelijke instelling is niet juist ingevoerd.

De postcode is niet juist ingevuld.

De plaats van de instelling is niet correct ingegeven.

Ongeldige invoer

3. Projectverantwoordelijke bij instelling
De naam van de contactpersoon is niet of niet juist ingevuld.

Ongeldige invoer

Het e-mailadres is niet correct ingevoerd

Wat is de rechtsvorm van uw organisatie? (BV, stichting, vereniging etc.)

Waar is uw organisatie statutair gevestigd?

Wat is de oprichtingsdatum van uw organisatie?

Wanneer zijn de statuten voor het laatst gewijzigd?

Wat is het KvK-nummer van uw organisatie?

Wat is de naam van de bank?

Wat is het Iban-nummer van de bank?

4) Projectcoördinator
Naam projectcoördinator is niet juist ingevoerd.

Adres projectcoördinator is niet juist ingevoerd.

Het telefoonnummer is niet (goed) ingevuld.

E-mailadres is niet correct ingevoerd

5 Samenwerkingsverband met:
Naam partner is niet juist ingevoerd.

Adres partner is niet juist ingevoerd.

Ongeldige invoer

De plaats van de instelling is niet correct ingegeven.

Wat is de verwachte duur van het project?

Wat is de doelgroep?

Hoeveel vrijwilligers werken mee aan het project?

Wat is het aantal betrokken betaalde vakkrachten?

Doelstelling en Motivering
Vul svp de doelstelling in.

De probleemstelling is niet ingevuld.

Beschrijf svp de verwachte resultaten en toepassingsmogelijkheden.

Beschrijf svp de verwachte resultaten en toepassingsmogelijkheden.

Kostenbegroting
Geef svp de personeelskosten in.

Geef svp de materiële kosten in.

Geef svp de overige kosten in.

Geef svp de totale kosten in.

Verdeling van financiële bijdragen.
Eigen bijdrage is niet ingevuld.

Bijdragen door derden is niet ingevuld.

Gevraagde subsidie bij SVU is niet ingevuld.

Bij welke andere fondsen/organisaties heeft u een aanvraag ingediend en hoeveel is toegekend?

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Het e-mailadres is niet correct ingevoerd

Begeleiding
Vul svp de namen en telefoonnummers van de leden van de begeleidingscommissie in (of 'nvt')

Referenties
26. Van twee personen dienen de ondersteunende en door de referenten ondertekende referentiebrieven via Wetransfer.com aan info@voorzorg-utrecht.nl gestuurd worden. Toelichting: wij nemen bij het in behandeling nemen van de aanvraag zelf geen contact op met referenten; schriftelijke referenties zijn gewenst; bij niet meesturen van referenties kan ons bestuur besluiten deze alsnog later op te vragen.
Naam partner is niet juist ingevoerd.

Naam partner is niet juist ingevoerd.

Overig
Svp de pr-activiteiten beschrijven.

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Vul svp een correct e-mailadres in.

Ongeldige invoer

Geef svp aan welke documenten u via Wetransfer gaat sturen.

Wanneer u alle benodigde gegevens ingevuld heeft, kunt u op de knop 'Verstuur' drukken. U dient nog een formulier te retourneren met uw handtekening er op. Deze kunt u vinden in het menu 'Aanvragen' onder de het submenu 'Formulieren'.
Geen robot
Ongeldige invoer

Neem svp de code over